گروه محصول -> مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و SILYBUM MARIANUM GAERTNقیمت: ۱۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 9    کد محصول :4922موضوع :

ترجمه مقاله تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و SILYBUM MARIANUM GAERTN.

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

 

آزمايشات ميداني در پيشاور پاكستان در ط دو فصل 2003-2004 و 2004-2005 باااستفاده از طرح Randimized Complete Block( RCB) با ترتيب split-plot انجام شد. ظروف اصلي شامل چهار اندازۀ گندم (Triticum aestivum) يعني 100، 120،140 و 160 كيلوگرم بر هكتار بود. در حالي كه ظروف فرعي داراي 7 تراكم عالف هرز holy thistle (Silybum aestivum L.) viz. 0،3،6،9،12،15،و 18 گياه در m-2 بودند. holy thistle در طي سال دوم در مقايسه با سال اول به خاطر بارندگي غيرمعمول (140 و 317 mm به ترتيب در سال اول و دوم)  تهاجمي تر بودند كه به نوبۀ خود محصول و ويژگي هاي محصول مربوطه در گندم تأثر گذاشت.كاهش فرآوردۀ محصول باافزايش تراكم علف هرز نسبت به جمعيت هاي با كمترين محصول بيشتربود.نتايج كمبودهاي محصول غله ايي ناش از علفهرز در تراكم هاي مختلف در دو آزمايش نشان داد كه هر دو گونه باعث فقدان محصول وابسته به تراكم مي شوند كه وزن خشك علف هرز آن را بهتر و بيشتر توضيح مي دهد. درصد دريافت نور باافزايش تراكم علف هرز ياگندم افزايش ياقت. بااينحال،تركم علف هرز بيش از 6m-2 تأثير معني داري بر درصد دريافت نور نداشت. بيوماس بسيار تر و خشك گندم در محط كشت ثبت شد(و 140kg ha-1) . در نتيجه، بيوماس بسيار تر و خشك علف هرز در چگالي آب كمتر از تراكم بالاي دانه رست ثبت شد. همۀ ويژگ هاي آگرونومي با افزايش چگالي هر دو گونه كاهش يافت.مقادير زياد ويژگي هاي مولدي و رستني علف هرز در سال دوم در مقايسه با سال اول ثبت شد و بيشترين محصول غله با دانه رستهاي گندم با ميزان120 kg ha-1) بدست آمد.

 

حداكثر فقدان محصول در ميزان بذر 100،120،140 و 160 kg ha-1 عبارت بود از 26 ، 18 ، 15 ، و 7% در طي 2003-4 و 37 ، 31 ، 28 و 29% در طي 2004-5 بود. توليد بذر علف هرز با بيوماس علف هرز كه وابسته بهتراكم گندم بود ارتباط داشت. هر چه تراكم گندم بيشتر بود، بيوماس علف هرز كمتر است.بااينحال، توليدزياد بذر حتي ذر بيشترين ميزان تراكم گندم وجود دارد. از اينرو تراكم محصول به تنهايي نتوانست علف هرز زير سطح آستانه را سركوب كند. علف هرز عمدتا با تأثير غيرمستقيم كاهش جوانه زني گندم ، محصول گندم را كاهش داد.تراكم علف هرز كه منجر به كاهش محصول شد با توجه به فصل و تراكم بسيار متغير است.

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..