گروه محصول -> مقالات -> رشته ادبیات 1

بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان شركت الكتریك خودرو شرق

بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان شركت الكتریك خودرو شرق
قیمت : 110,000 ریال
تعداد صفحات : 110
موضوع: بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان شركت الكتریك خودرو شرق      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) پیشگفتار 137 فصل اول- عنوان تحقیق عنوان تحقیق 1 1- عنوان تحقیق: 2 2- طرح مسئله 2 3- اهمیت و ارزش تحقیق 3 4- علت و هدف از انتخاب موضوع 5 5- سوالات تحقیق 6 6- تعریف اصطلاحات و واژه ها 6 7- سابقه تاریخی موضوع: 7 8- روش تحقیق 8 9- حیطه تحقیق 8 10- موانع و محدودیتهای تحقیق 8 فصل دوم- پیشینه پژوهش پیشینه...
مشاهده توضیحات

بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان

بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 63
موضوع: بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی كاركنان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) یكی از تكنیكهای مورد استفاده مدیران برای تاثیر گذاری بر رفتار كاركنان ارزشیابی است. انگیزه كاركنان برای فعالیت افزایش تواناییهای شخصی و اصلاح عملكرد آتی تحت تاثیر باز خوری است كه از عملكرد گذشته خویش می گیرند یك ارزشیابی صحیح از عملكرد كاركنان می تواند عامل برانگیختن و هدایت كاركنان به سوی پرورش مهارتها و قابلیتهای فردی آنان باشد...
مشاهده توضیحات

بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت

بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت
قیمت : 130,000 ریال
تعداد صفحات : 130
موضوع: بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فصل اول : كليات تحقيق مقدمه : تعريف موضوع تحقيق: تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق : اهميت و ضرورت تحقيق : اهداف تحقيق : چهارچوب نظري تحقيق : اركان اساسي مذاكره : فرضيات تحقيق : روش تحقيق قلمرو تحقيق : ابزارهاي گرد آوري اطلاعات: روش تجزيه و تحليل داده ها: محدوديت هاي تحقيق: تعريف واژگان و اصطلاحات به...
مشاهده توضیحات

بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر
قیمت : 138,000 ریال
تعداد صفحات : 138
موضوع: بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: كلیات.............................. 1-1 بیان مسأله.............................. 2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش..................... 1-3سوالات پژوهش.............................. فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش……………………………………… 1-2: پیشینه پژوهش (مقدمه ).................. 1-1-2: پیشینه پژوهشهای...
مشاهده توضیحات

مقایسه‌ی‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزند

مقایسه‌ی‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزند
قیمت : 135,000 ریال
تعداد صفحات : 135
موضوع: مقایسه‌ی‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزندپروری والدین      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب فهرست جداول و نمودارها: فصل اول: 1-مقدمه: 1-1- مرور مطالعات مربوط به سبك: 1-1-1-سبك شناختی: 1-1-2-وی‍‍‍ژگیهای افراد وابسته به زمینه: 1-1-3-ویژگیهای افراد نابسته به زمینه: 1-1-4-تعیین كننده های سبك شناختی: 1-2-وجوه تمایز جامعه‌ی عشایری وشهری: 1-3-شیوه های فرزند...
مشاهده توضیحات

عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 69
موضوع: عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش كاركنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش كاركنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش كاركنان و همین طور...
مشاهده توضیحات

خشونت علیه زنان در جامعه

خشونت علیه زنان در جامعه
قیمت : 40,000 ریال
تعداد صفحات : 40
موضوع: خشونت علیه زنان در جامعه      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) جامعه در تحقیقات اجتماعی، صرف نظر از انتخاب هر رویكرد كمی، كیفی و یا تركیبی، محقق نیازمند مرور ادبیاتی است كه توسط دیگران انجام شده است. این امر می تواند منبع با ارزشی در هدایت تحقیق و معرفی نظریه های برای آزمون و تفسیر های احتمالی از مشاهدات باشد و در واقع به محقق كمك می كند تا حیطه مورد مطالعه اش را محدود كند و اهمیت موضوع مورد مطالعه را مشخص سازد...
مشاهده توضیحات

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی
قیمت : 247,000 ریال
تعداد صفحات : 247
موضوع: تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنكده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های كشور- ارائه ی الگو بوده است. اهداف ویژه این تحقیق نیز به شرح زیر است. 1توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از مشخصات فردی در مدیران تحت بررسی 2توصیف آماری داده های مربوط به هوش عاطفی و...
مشاهده توضیحات

تأثیر محیط بر رفتار مشتری

تأثیر محیط بر رفتار مشتری
قیمت : 87,000 ریال
تعداد صفحات : 87
موضوع: تأثیر محیط بر رفتار مشتری      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تأثیرات محیطی بر رفتار مشتری اهداف یادگیری: بعد از مطالعه این فصل شما باید به مطالب زیر پی ببرید: 1- معنی فرهنگ و ویژگی مهم آن. 2- ماهیت ارزش های فرهنگی به طور كلی مانند ارزش های اصلی، كه توسط مشتریان آمریكایی حفظ می شوند. 3- تأثیری كه آن ارزش های فرهنگی بر رفتار مشتری می گذارد. 4- وبعلت تغییرات فرهنگی، بازاریابان باید این تغییرات را كنترل كنند و از این تغییرات سود...
مشاهده توضیحات

تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان
قیمت : 28,000 ریال
تعداد صفحات : 28
موضوع: تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) نظام آموزش عالی كشور به عنوان یك نهاد و دانشگاه به عنوان یك سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فكری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی كشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد....
مشاهده توضیحات بعدی ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..