گروه محصول -> مقالات ترجمه شده -> رشته برق

ترجمه مقاله مصرف هوشمند برای تنظیم فرکانس: نتایج تجربی

ترجمه مقاله مصرف هوشمند برای تنظیم فرکانس: نتایج تجربی
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 19
  موضوع : ترجمه مقاله مصرف هوشمند برای تنظیم فرکانس: نتایج تجربی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چکیده- با افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر، فروشندگان سنتی خدمات تنظیم فرکانس، یعنی نیروگاه‌های با سوخت فسیلی، با این منابع جایگزین خواهند شد و به این ترتیب انگیزه‌ها به سمت یافتن فروشندگان جدیدی چون منابع سمت تقاضا (بار) سوق پیدا خواهد کرد. این مقاله نتایج تحقیقات میدانی با استفاده از مصرف‌کننده به عنوان یک...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم

ترجمه مقاله انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 17
موضوع : ترجمه مقاله انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم – مطالعه تجربی شرکت   Nike Golf   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده بیشتر مدل‌های چندنسله، پتانسیل بازارِ به طور یکنواخت افزایشیِ نسل بعد را با توسعه کاربردهایی برای محصول، بررسی می‌کنند و در کنار این، متغیرهای بازاریابی صنفی و محیط رقابتی در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال، محصول جدیدی که معرفی می‌شود در خلاء نیست و به علت دیگر عوامل...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی قابل ارتباط آینده

ترجمه مقاله شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی قابل ارتباط آینده
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 25
    موضوع : ترجمه مقاله شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی قابل ارتباط آینده   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده- برای پشتیبانی از نفوذ بالای تولید توان بادی و خورشیدی، نواحی بسیاری در نظر دارند تا خطوط انتقال ظرفیت بالای جدیدی نصب ‌کنند. این خطوط انتقال جدید همزمان‌سازی شبکه را تقویت کرده، ظرفیت اتصال کوتاه شبکه را نیز افزایش ‌می‌دهد، با این حال بسیار پرهزینه خواهند بود. برای یک شبکه به هم پیوسته و تولیدات...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله روش الگوریتم جهش ترکیبی قرباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور

ترجمه مقاله روش الگوریتم جهش ترکیبی قرباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 17
    موضوع : ترجمه مقاله روش الگوریتم جهش ترکیبی قرباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده در این مقاله، برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور در یک محیط تجدیدساختاریافته و محدودیت انتشار آلاینده‌ها، الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ارائه می‌شود. مساله بهینه‌سازی تابع دو هدفه به صورت بیشینه‌سازی سود شرکت‌های تولیدی و کمینه‌سازی آلاینده‌های...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان

ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 18
  موضوع : ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان – روش مدل دینامیکی سیستم با استفاده از داده‌های بدست آمده از مدلسازی اقلیم منطقه‌ای   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده اغلب نیروگاه‌های برق حرارتی بیش از 300 مگاوات از آب رودخانه برای خنک‌سازی استفاده می‌کنند. افزایش دما آب و هوا در اثر تغییرات جوی می‌تواند به طور قابل توجهی روی راندمان و محصول توان این نیروگاه‌های برق تاثیر...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله کنترل اولیه توسط تجهیزات روشن و خاموش سمت بار

ترجمه مقاله کنترل اولیه توسط تجهیزات روشن و خاموش سمت بار
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 26
  موضوع : ترجمه مقاله کنترل اولیه توسط تجهیزات روشن/ خاموش سمت بار   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده- ما جمع‌کننده‌ای را در نظر گرفته‌ایم که portfolio روشن/ خاموش بودن تجهیزات سمت بار را مدیریت می‌کند. این تجهیزات قادرند میزان مصرف بار را در طول زمان و در یک محدوده انرژی مشخصی جابجا کنند؛ علاوه بر این، این تجهیزات می‌توانند فرکانس سیستم را اندازه‌گیری کرده و با توجه به آن روشن و یا خاموش شوند. ما در اینجا نشان...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس IEEE

ترجمه مقاله تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس   IEEE
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 13
    موضوع : ترجمه مقاله تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس   IEEE   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چکیده مساله کیفیت توان به خاطر ولتاژ، جریان و یا فرکانس غیراستاندارد رخ می‌دهد که منجر به آسیب دیدن تجهیزات کاربران می‌شود. لذا کار انجام شده در اینجا به شناسائی نگرانی‌های مهم در این زمینه می‌پردازد و معیارهایی که می‌توانند کیفیت توان را بهبود دهند توصیه می‌شوند. برای مطالعه...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL)

ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL)
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 23
  موضوع : ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL)  براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده- حلقه‌های قفل شده فاز (PLL) به طور گسترده در تجهیزات الکترونیکی متصل به شبکه کاربرد دارند. استفاده از یک اسیلاتور کنترل‌شده با ولتاژ مربع‌شکل به جای بک اسیلاتور سینوسی نیاز به یک ضرب‌کننده را کاهش داده، منجر به یک الگوریتم ساده PLL می‌شود که برای پردازنده‌های...
مشاهده توضیحات

تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی

تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 8
  موضوع : تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده- از سیستم‌های ذخیره انرژی (ESS) می‌توان برای بهبود قابلیت اطمینان منبع توان در اماکن روستائی ایزوله، که توسط شبکه‌های شعاعی طولانی تغذیه می‌شوند، استفاده کرد. این مطالعه بیانگر روش مبتنی بر شبیه‌سازی مونته کارلو برای ارزیابی توانائی بهبود قابلیت اطمینان توسط یک چنین سیستم ذخیره‌ انرژی است. از...
مشاهده توضیحات

یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان

یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 6
  موضوع : یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     این مقاله یک روش تحلیلی برای تعیین اندازه یک واحد ذخیره پشتیبان برحسب ظرفیت توان و انرژی را توصیف می‌کند به گونه‌ای که یک هدف قابلیت اطمینان مشخصی را برآورده سازد. این پشتیبان می‌تواند به شکل ذخیره انرژی الکتریکی و یا ذخیره سوختی باشد. روش ارائه شده می‌تواند برای تاسیساتی که نیازمند سطح بالائی از قابلییت اطمینان در...
مشاهده توضیحات بعدی ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..