گروه محصول -> مقالات ترجمه شده -> رشته برق

ترجمه مقاله تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس IEEE

ترجمه مقاله تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس   IEEE
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 13
    موضوع : ترجمه مقاله تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس   IEEE   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چکیده مساله کیفیت توان به خاطر ولتاژ، جریان و یا فرکانس غیراستاندارد رخ می‌دهد که منجر به آسیب دیدن تجهیزات کاربران می‌شود. لذا کار انجام شده در اینجا به شناسائی نگرانی‌های مهم در این زمینه می‌پردازد و معیارهایی که می‌توانند کیفیت توان را بهبود دهند توصیه می‌شوند. برای مطالعه...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL)

ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL)
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 23
  موضوع : ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL)  براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده- حلقه‌های قفل شده فاز (PLL) به طور گسترده در تجهیزات الکترونیکی متصل به شبکه کاربرد دارند. استفاده از یک اسیلاتور کنترل‌شده با ولتاژ مربع‌شکل به جای بک اسیلاتور سینوسی نیاز به یک ضرب‌کننده را کاهش داده، منجر به یک الگوریتم ساده PLL می‌شود که برای پردازنده‌های...
مشاهده توضیحات

تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی

تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 8
  موضوع : تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده- از سیستم‌های ذخیره انرژی (ESS) می‌توان برای بهبود قابلیت اطمینان منبع توان در اماکن روستائی ایزوله، که توسط شبکه‌های شعاعی طولانی تغذیه می‌شوند، استفاده کرد. این مطالعه بیانگر روش مبتنی بر شبیه‌سازی مونته کارلو برای ارزیابی توانائی بهبود قابلیت اطمینان توسط یک چنین سیستم ذخیره‌ انرژی است. از...
مشاهده توضیحات

یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان

یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 6
  موضوع : یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     این مقاله یک روش تحلیلی برای تعیین اندازه یک واحد ذخیره پشتیبان برحسب ظرفیت توان و انرژی را توصیف می‌کند به گونه‌ای که یک هدف قابلیت اطمینان مشخصی را برآورده سازد. این پشتیبان می‌تواند به شکل ذخیره انرژی الکتریکی و یا ذخیره سوختی باشد. روش ارائه شده می‌تواند برای تاسیساتی که نیازمند سطح بالائی از قابلییت اطمینان در...
مشاهده توضیحات

جایابی بهینه SVC و TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات سیستم قدرت با استفاده از

جایابی بهینه SVC و TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات سیستم قدرت با استفاده از
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 12
  موضوع : جایابی بهینه SVC و TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات سیستم قدرت با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک باینری و بهینه‌سازی ازدحام ذرات   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چکیده- برخی کاربردهای ادوات FACTS نشان دهنده آن است که آنها ابزارهایی مناسب و موثر برای کنترل پارامترهای فنی سیستم‌های قدرت هستند. با این حال، تعیین محل بهینۀ اندازه و نوع این تجهیزات مساله دشواری است. علاوه بر این، بکارگیری یک تابع هدف...
مشاهده توضیحات

طرح کنترل جریانِ فیدبکِ ولتاژ برای عملکرد حالت گذرای بهبودیافتۀ درایوهای ماشین سن

طرح کنترل جریانِ فیدبکِ ولتاژ برای عملکرد حالت گذرای بهبودیافتۀ درایوهای ماشین سن
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 14
  موضوع : طرح کنترل جریانِ فیدبکِ ولتاژ برای عملکرد حالت گذرای بهبودیافتۀ درایوهای ماشین سنکرون مغناطیس دائم   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چکیده- این مقاله یک طرح کنترلی نوین برای کنترل سریع جریان ماشین‌های سنکرون مغناطیس دائم ارائه می‌کند. روش ارائه‌شده عمدتا در حالت گذرای کنترل جریان و بدون مشخصات تخریب‌کننده حالت ماندگار کار می‌کند. روش ارائه شده در محدوده وسیعی از سرعت ها کاربرد دارد: در سرعت...
مشاهده توضیحات

پیش‌بینی احتمالاتی توان بادی

پیش‌بینی احتمالاتی توان بادی
قیمت : 60,000 ریال
تعداد صفحات : 5
موضوع : پیش‌بینی احتمالاتی توان بادی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) . پیش‌بینی احتمالاتی توان بادی در این مطالعه، مجموعه‌های زمانی تولید توان بادی برای 15 ناحیه فرضی در ایلینویز در سال 2006، از مطالعات ترکیب و انتقال توان بادی NREL شرقی (EWITS) بدست آمدند. این داده‌ها از ترکیب یک مدل شبیه‌سازی عددی هوا با یک منحنی ترکیبی توان برای تعدادی از نواحی بالقوه برای احداث مزارع توان بادی، تولید شدند. داده‌های توان بادی برای 15 ناحیه...
مشاهده توضیحات

سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی

سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 12
  موضوع : سیستم ایمنی مصنوعی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) خلاصه پخش بار اقتصادی پویا[i] عبارت است از برنامه ریزی بهینه برای توان خروجی ژنراتورهای شبکه به همراه پیش بینی تقاضای بار در یک دوره ی زمانی مشخص با در نظرگرفتن محدودیتهای نرخ شیب[ii] ژنراتورها. این مقاله [الگورتیم] سیستم ایمنی مصنوعی[iii]را ، بر پایه ی قانون همتاسازی انتخابی[iv]، برای حل مسئله ی پخش بار اقتصادی دینامیک دنبال می کند. این...
مشاهده توضیحات

کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده

کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 15
  موضوع : کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده- این مقاله روش‌های کنترل ولتاژ و توان راکتیو سیستم‌های توزیع را در حضور تولید پراکنده (DG) بیان می‌کند. هر دو حالت کنترل هماهنگ و ناهماهنگ ولتاژ، با و بدون حضور DG در کنترل ولتاژ، بررسی می‌شود. کنترل ناهماهنگ ولتاژ به این معنی است که همه تجهیزات کنترل ولتاژ و توان راکتیو به صورت محلی کار می‌کنند. و کنترل هماهنگ...
مشاهده توضیحات

تشخیص مقاوم گفتار به روش دسته‌بندی نویز

تشخیص مقاوم گفتار به روش دسته‌بندی نویز
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 21
  موضوع : تشخیص مقاوم گفتار به روش دسته‌بندی نویز   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده در این مقاله تشخیص گفتار (VAD) به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM) به صورت یک مساله دسته‌بندی دو کلاسه فرموله شده است. روش ارائه شده، برای دسته‌بندی گفتار/غیرگفتار، یک فرایند استخراج ویژگی پردازش گفتار مقاوم به نویز را با مدل‌های ماشین بردار پشتیبان آموزش دیده در انواع نویز زمینه‌ها ترکیب می‌کند. همچنین از یک ماشین بردار...
مشاهده توضیحات بعدی ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..