گروه محصول -> مقالات ترجمه شده -> رشته برق

تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم

تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 19
  موضوع : تجزیه و تحلیل احتمال قطع خط با در نظر گرفتن سناریو جزیره ای کردن سیستم   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده این مقاله یک الگوریتم برای تعیین احتمال قطع خط با در نظر گرفتن بار بیش از حد در خطوط باقی مانده و آزاد سازی خطوط با بار بیش از حد ارائه می دهد که برای ایجاد انشعاب در سیستم یا جزیره ای کردن یک سیستم قدرت می باشد. ماتریس تنک با مرتبه بهینه [B']، [B”] برای سیستم یکپارچه جهت تجزیه و تحلیل پخش بار و برای...
مشاهده توضیحات

برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها

برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 15
  موضوع : برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده این مقاله یک روش نوین را برای مساله GMS (برنامه‌ریزی نگهداری واحد تولیدی) در بازارهای برق ارائه می‌کند.  هدف عمده این مطالعه مدلسازی یک رویه هماهنگی برای یک ISO (اپراتور مستقل سیستم) بر اساس چارچوب نظریه‌ بازی‌ها برای مساله GMS است. فرایند GMS شرکت‌های تولیدی (Genco) به عنوان یک بازی...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت

ترجمه مقاله مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 14
    موضوع : ترجمه مقاله مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده- حاشیه پایداری ولتاژ (VSM) سیستم قدرت با ذخایر توان راکتیو شبکه در ارتباط است. این مقاله روشی جهت بهبود VSM معرفی می کند که از زمانبندی مجدد تولید توان راکتیو ژنراتور استفاده می کند. مدیریت تولید var به صورت یک مساله بهینه سازی معرفی شده است و برای دستیابی به پاسخ بهینه از برنامه نویسی تکاملی مبتنی...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله مطالعه روی تست‌های عملکردیِ دریچه‌های تریستور ادوات FACTS

ترجمه مقاله مطالعه روی تست‌های عملکردیِ دریچه‌های تریستور ادوات FACTS
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 14
    موضوع : ترجمه مقاله مطالعه روی تست‌های عملکردیِ دریچه‌های تریستور ادوات FACTS   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده- در این مقاله مدارهای تست ترکیبی توسعه یافته برای دریچه‌های تریستور سیستم‌های انتقال ac انعطاف‌پذیر (FACTS) بنا شده است. با کنترل دریچه‌های تریستور مدارهای تست ترکیبی، می‌توان تنش‌های تست روی دریچه‌های تریستوری ادوات FACTS را بازتولید کرد، منجمله ولتاژ بالای پیشرو قبل از اینکه دریچه...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله هماهنگی بهینه رله‌های اضافه جریان جهتی در یک سیستم

ترجمه مقاله هماهنگی بهینه رله‌های اضافه جریان جهتی در یک سیستم
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 6
  موضوع : ترجمه مقاله هماهنگی بهینه رله‌های اضافه جریان جهتی در یک سیستم ریزشبکه به کمک بهینه‌سازی ازدحام ذرات هیبریدی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چکیده- با رشد کاربرد منابع انرژی تجدیدپذیر پراکنده در سیستم قدرت، اخیرا عملکرد ریزشبکه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ریزشبکه‌ها قادرند تا با و بدون شبکه اصلی کار کنند. جریان‌های خطا در حالت‌های عملکردی جزیره‌ای و متصل به شبکه کاملا با هم...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی

ترجمه مقاله تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 9
    موضوع : ترجمه مقاله تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده هر شرکت تولیدی ممکن است دارای تعداد زیادی واحد تولید با مشخصات مختلف مصرف سوخت باشد، برخی واحدها در مقایسه با برخی دیگر مصرف سوخت بیشتری دارند و همین موضوع به طور مستقیم هزینه تولید و سود شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هزینه تولید و سود شرکت نیز توسط تخصیص‌واحد و توزیع...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

ترجمه مقاله جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
قیمت : 130,000 ریال
تعداد صفحات : 15
    موضوع : ترجمه مقاله جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چکیده- توان راکتیو نقش قابل توجهی در بهره برداری سیستم های قدرت ایفا می کند. با این حال، در ارزیابی قابلیت اطمینان، توجه آنچنانی به توان راکتیو نشده است. در ارزیابی های مرسوم قابلیت اطمینان سیستم قدرت، مقادیر کمینه و بیشینه ثابتی به عنوان محدودیت های توان راکتیو ژنراتورها اعمال می شود. نواقص و...
مشاهده توضیحات

سیستم شناور ( levitation ) مغناطیسی در آموزش مهندسی کنترل

سیستم شناور ( levitation ) مغناطیسی در آموزش مهندسی کنترل
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 10
  موضوع : سیستم شناور ( levitation ) مغناطیسی در آموزش مهندسی کنترل   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     1 . معرفی : سیستم شناوری مغناطیسی قابل حمل ( MagLev ) ، که تصویر آن در Fig.1  مشخص است ، یک طرح آزمایشگاهی است که  بیشتر به منظور آزمایش های کنترلی طراحی شده است . جسم معلق این شناور مغناطیسی تک محوری ، یک  گوی استیل تو خالی است با قطر 25mm و جرم 20g . این تجهیز جهت پشتیبانی از یادگیری کنترل اتوماتیک در دانشکده مهندسی الکترونیک Nis...
مشاهده توضیحات

پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع

پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 18
    موضوع : پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع،  تحت رشد بسیار زیاد بار   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده این مقاله الگوریتم جدیدی را معرفی می کند که در زبان برنامه نویسی C نوشته شده است و این الگوریتم برای اجرای تولید پراکنده (IDG) در فیدر توزیع شعاعی به کار می رود که این فیدر به شدت توسط باری با توزیع غیریکنواخت دچار اضافه بار شده است. اکثر الگوریتم های موجود، برای فیدرهای توزیعی...
مشاهده توضیحات

مدلسازی یک سیستم AC مستقل کوچک با استفاده از مدل دینامیکی پیل های سوختی

مدلسازی یک سیستم AC مستقل کوچک با استفاده از مدل دینامیکی پیل های سوختی
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 5
  موضوع : مدلسازی یک سیستم AC مستقل کوچک با استفاده از مدل دینامیکی پیل های سوختی و پنل های خورشیدی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده – این مقاله مطالعات اولیه مدلسازی یک سیستم AC مستقل کوچک با استفاده از پیل های سوختی و پنل های خورشیدی را که منابع انرژی هستند، نشان می دهد. انرژی خورشیدی بعنوان منبع اصلی انرژی برای تولید برق در طول روز بوده و در صورت نیز از پیل سوختی بعنوان مکمل استفاده خواهد شد. پیل سوختی و باتری مسئول...
مشاهده توضیحات بعدی ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..