گروه محصول -> مقالات ترجمه شده -> رشته برق

متدهای دو بخشی توزیع شده برای دیسپاچینگ توان اقتصادی در شبکه هوشمند

متدهای دو بخشی توزیع شده برای دیسپاچینگ توان اقتصادی در شبکه هوشمند
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 25
  موضوع : متدهای دو بخشی توزیع شده برای دیسپاچینگ توان اقتصادی در شبکه هوشمند   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)   Distributed Bisection Method for Economic Power Dispatch in Smart Grid   چکیده : در این مقاله ما یک الگوریتم دو بخشی توزیع شده برای مساله دیسپاچینگ اقتصادی در یک سناریو شبکه هوشمند داریم که با هدف مینی موم سازی مجموع هزینه های یک شبکه ژنراتوری و همکاری های وابسته به توان و ظرفیت های فردی را شامل می شوند . الگوریتم توزیع شده ما متد دو...
مشاهده توضیحات

تخمین هارمونیک با استفاده از الگوریتم RLS

تخمین هارمونیک با استفاده از الگوریتم RLS
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 15
موضوع : تخمین هارمونیک با استفاده از الگوریتم RLS و حذف با تکنیک کنترل جریان بهبود یافته براساس SAPF در یک شبکه توزیع   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) Harmonic estimation using RLS algorithm and elimination with improved current control technique based SAPF in a distribution network چکیده این مقاله کاربرد تکنیک معروف تخمین هارمونیک کمترین مربعات بازگشتی (RLS) و حذف آن با تکنیک کنترل جریان بهبود یافته براساس فیلتر توان اکتیو موازی (SAPF) در یک شبکه توزیع توان را ارائه می کند. تخمین دامنه و...
مشاهده توضیحات

دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع هوشمند

دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع هوشمند
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 19
  موضوع : دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع هوشمند   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) Scalable Economic Dispatch for Smart Distribution Networks   چکیده: ما یک الگوریتم هوشمند برای دیسپاچینگ اقتصادی در شبکه های توان الکتریکی ارائه کرده ایم . این متد با استفاده از متدهای تداخل آماری کار می کند . با استفاده از متغیرهای بهینه موجود الگوریتم ما میزان بهینه جهانی را می یابد و دسیسپاچینگ زمان تکی را برای شبکه های موجود در زمان خطی...
مشاهده توضیحات

مدل OPF چند تناوبی تصادفی سیستم های قدرت با تولیدکننده توان بادی نوبتی متصل شده به HVD

مدل OPF چند تناوبی تصادفی سیستم های قدرت با تولیدکننده توان بادی نوبتی متصل شده به HVD
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع : مدل OPF چند تناوبی تصادفی سیستم های قدرت با تولیدکننده توان بادی نوبتی متصل شده به HVDC   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) Stochastic Multiperiod OPF Model of Power Systems With HVDC-Connected Intermittent Wind Power Generation چکیده- این مقاله یک مدل جدید برای مسئله پخش توان بهینه چند تناوبی تصادفی (SMP-OPF) ارایه می کند که شامل یک مزرعه بادی دریایی است که بوسیله یک مبدل خط کموتاتور ولتاژ بالا لینک dc به شبکه وصل شده است. مزرعه بادی دریایی از ژنراتورهای القایی دوسو...
مشاهده توضیحات

شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC.DC

شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC.DC
قیمت : 280,000 ریال
تعداد صفحات : 16
موضوع : شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده از MATLAB/Simulink   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)   Simulation of High Step-Up DC–DC Converter for Photovoltaic Module Application using MATLAB/SIMULINK   چکیده: بر پایه تحقیق حاضر، بسیاری از کاستی­های توان در سرتاسر جهان وجود دارد به ویژه در کشوری مانند هند که مسئله انتقال شبکه همچنان جدی است. تقریبا توان حاصل از سوخت فسیلی بسیار کم شده است، برخی از سوختهای فسیلی عبارتند از ذغال سنگ،...
مشاهده توضیحات

مقاله شبیه سازی شده Optimal power flow with security constraints and transmission costs solved by a PSO

مقاله شبیه سازی شده Optimal power flow with security constraints and transmission costs solved by a PSO
قیمت : 720,000 ریال
تعداد صفحات : فایل شبیه سازی شده با مطلب
موضوع : مقاله شبیه سازی شده Optimal power flow with security constraints and transmission costs solved by a PSO فایل شبیه سازی شده با مطلب   پروژه کارشناسی ارشد برق فایل محتوای: اصل مقاله لاتین 8 صفحه IEEE فایل شبیه سازی شده با مطلب برای درس بهره...
مشاهده توضیحات

مطالعه تاثیرنیروگاه خورشیدی برپایداری سیستم

مطالعه تاثیرنیروگاه خورشیدی برپایداری سیستم
قیمت : 720,000 ریال
تعداد صفحات : 28
موضوع : مطالعه تاثیرنیروگاه خورشیدی برپایداری سیستم بااستفاده ازمدل آرایه های ادغام شده درPSS/E   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)   این مقاله بر نقش نیروگاه فتوولتائیک  بزرگ برشبکه قدرت و باتوجه به تغییرات سریع درتوان تزریقی   که به سبب فاکتورهای مختلفی همانندتناوب تابش خورشیدی ، تغییرات دما و خروج توان الکتریکی  براساس مبدل های متصل به سیستم   ایجاد میشود تمرکز دارد . درقدم اول این تحقیق MPPTو یک مدل ریاضی فتو...
مشاهده توضیحات

مختصات کنترل بازی کنترل TCSC بر اساس با PSS برای ثبات بهبود در ماشین تنها سیستم

مختصات کنترل بازی کنترل TCSC بر اساس با PSS برای ثبات بهبود در ماشین تنها سیستم
قیمت : 870,000 ریال
تعداد صفحات : فایل شبیه سازی شده با مطلب
  موضوع : مختصات کنترل بازی کنترل TCSC بر اساس با PSS برای ثبات بهبود در ماشین تنها سیستم فایل شبیه سازی شده با مطلب   Coordinate Control of TCSC Based GA Controller with PSS for Stability Improving in Single Machine System پروژه کارشناسی ارشد برق فایل محتوای:  اصل مقاله لاتین 4 صفحه IEEE فایل شبیه سازی شده با مطلب مناسب برای دروس ادوات فکس و مباحث ویژه در سیستم های...
مشاهده توضیحات

اثرات رزونانس قوی در تنظیم چند تثبیت کننده های سیستم قدرت

اثرات رزونانس قوی در تنظیم چند تثبیت کننده های سیستم قدرت
قیمت : 870,000 ریال
تعداد صفحات : فایل شبیه سازی شده با مطلب
  موضوع : اثرات رزونانس قوی در تنظیم چند تثبیت کننده های سیستم قدرت فایل شبیه سازی شده با مطلب Effects of strong resonance in tuning of multiple power system stabilisers   پروژه کارشناسی ارشد برق فایل محتوای:  اصل مقاله لاتین 10 صفحه فایل شبیه سازی شده با مطلب مناسب برای درس دینامیک سیستم های...
مشاهده توضیحات

یک روش تحلیلی برای جایابی و اندازه یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع

یک روش تحلیلی برای جایابی و اندازه یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع
قیمت : 850,000 ریال
تعداد صفحات : 17
  موضوع : یک روش تحلیلی برای جایابی و اندازه یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) Analytical Expressions for DG Allocation in Primary Distribution Networks شبکه توزیع در این روش جایابی و اندازه یابی بهینه واحدهای DG  به منظور کمینه کردن تلفات کل در شبکه توزیع     می باشد. از آن جایی که این روش بر پایه فرمول تلفات کل می باشد بنابراین تأثیر DG بر روی تلفات شبکه با جزئیات لازم بررسی می شود.در این روش...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..