گروه محصول -> مقالات ترجمه شده -> رشته برق

شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC،DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک

شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC،DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک
قیمت : 250,000 ریال
تعداد صفحات : 16
  موضوع : شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده از MATLAB/Simulink  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده: بر پایه تحقیق حاضر، بسیاری از کاستی­های توان در سرتاسر جهان وجود دارد به ویژه در کشوری مانند هند که مسئله انتقال شبکه همچنان جدی است. تقریبا توان حاصل از سوخت فسیلی بسیار کم شده است، برخی از سوختهای فسیلی عبارتند از ذغال سنگ، ذغال قهوه­ای، نفت، و گاز. بنابراین بسیاری از آنها به دنبال استخراج...
مشاهده توضیحات

محرک LED کم نور با بهره‌وری برای کاربردهای نورپردازی توان پایین

محرک LED کم نور  با بهره‌وری برای کاربردهای نورپردازی توان پایین
قیمت : 250,000 ریال
تعداد صفحات : 21
    موضوع : محرک LED کم نور  با بهره‌وری برای کاربردهای نورپردازی توان پایین  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده-- این مقاله محرک دیودنور افشان کم نور (LED) با کنترل بازخورد تطبیقی برای کاربردهای نورپردازیتوان پایین را ارائه می‌کند.روش کاهنده مدولاسیون عرض پالس بهبود یافتهبرای تنظیم روشنایی و جریانLEDبررسی شده قرار می‌گیرد. تحت بهره‌برداری کلی ولتاژ ورودی،بهره‌وری بالا و ضریبتوان بالا می‌تواند با...
مشاهده توضیحات

طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری

طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری
قیمت : 250,000 ریال
تعداد صفحات : 18
    موضوع : طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده: در این مقاله امکان اجرای منطق فازی مبنی بر پایدار کننده سیستم قدرت  با ورودی های محلی و راه دور ارائه شده است. با استفاده از سیگنال های سراسری با پشتیبانی سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و اندازه گیری گسترده (WAM) احتمال چشم انداز جهانی سیستم قدرت و میرایی بهتر برای ناحیه بین نوسانات را افزایش می دهد. ما دو...
مشاهده توضیحات

طراحی پایدارکننده سیستم تک ماشینه با استفاده از روش فیدبک

طراحی پایدارکننده سیستم تک ماشینه با استفاده از روش فیدبک
قیمت : 250,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع : طراحی پایدارکننده سیستم تک ماشینه با استفاده از روش فیدبک نمونه گیری خروجی سریع مقاوم  فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به منظور افزایش میرایی در طی نوسانات فرکانس پایین به سیستم های تحریک افزوده شده اند.در این مقاله،طرحی ازPSSبرای تک ماشین متصل به باسبی نهایت با استفاده ازفیدبک نمونه برداری خروجی سریع ارائه شده است. مدل غیر خطی از یک ماشین در نقاط عملیاتی مختلف خطی شده است و 16 مدل...
مشاهده توضیحات

تکنیک های آزمایشی برای شبیه سازی عایق های خط انتقال با ولتاژ بالا

تکنیک های آزمایشی برای شبیه سازی عایق های خط انتقال با ولتاژ بالا
قیمت : 250,000 ریال
تعداد صفحات : 14
    موضوع : تکنیک های آزمایشی برای شبیه سازی عایق های خط انتقال با ولتاژ بالا در محیط های به طور طبیعی آلوده  فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده این مقاله تکنیک های آزمایش برای شبیه سازی عایق های ولتاژ بالا در محیط های به طور طبیعی آلوده تحت شرایطی که محیط صحرا را شبیه سازی می کند، را ارائه می دهد. معمولا" روش مه IEC برای تست عایق های خطوط انتقال ولتاژ بالا در محیط آلوده مورد استفاده قرار می گیرد ولی این روش خطوط انتقال را...
مشاهده توضیحات

مقاله درس دینامیک روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژشبکه

مقاله درس دینامیک روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری  ولتاژشبکه
قیمت : 190,000 ریال
تعداد صفحات : 17
  موضوع : روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژشبکه توزیع شعاعی  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه پایداری ولتاژ در صنعت و در آزمایشگاه­های جهان، از آنجا که توسعه سیستم قدرت به دلایلی همچون محدودیت های کمبود سرمایه یا مشکلات ارتباطات محیطی، بررسی می شود. در نواحی صنعتی، مشاهده شده که در شرایط بار بحرانی فروپاشی ولتاژ رخ می­دهد. سیستم توزیع شعاعی دارای نسبت  کم است و افت ولتاژ  و  در این...
مشاهده توضیحات

ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GAوRLیک سیستم چندماشینه

ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GAوRLیک سیستم چندماشینه
قیمت : 160,000 ریال
تعداد صفحات : 21
  موضوع : ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GAوRLیک سیستم چندماشینه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   Performance Evaluation of power system stabilizers Using TeachingLearningBased Optimizationof a Multi-Machine System چکیده-یکی از مشکلاتاصلیکه منجر بهبی ثباتی در یکسیستم قدرت می شودنوساناتفرکانس پایینناشی ازنوسان کردنروتورژنراتوراست.ایننوسانات منجر به تلفات سنکرون خواهد شد، محدود کردنقابلیت انتقالتوان وهمچنینمنجر بهنوسان در سیستم قدرتمتصل می...
مشاهده توضیحات

تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌

 تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌
قیمت : 18,000 ریال
تعداد صفحات : 26
موضوع : تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده:در این مقاله روش آموزشSupervised جدید برای ارزیابی چگونگی شبکه‌های Feed Forward عصبی تک‌لایه ارائه می‌شود. این روش از تابع‌هدفی بر مبنایMSE  استفاده می‌کند، که خطاها را به جای این‌که پس ازActivation Function غیرخطی نرون‌ها ارزیابی کند قبل از آن‌ها بررسی می‌کند. در این گونه موارد، راه‌حل را می‌توان به...
مشاهده توضیحات

مقاله درک پایداری سیستم قدرت

مقاله درک پایداری سیستم قدرت
قیمت : 210,000 ریال
تعداد صفحات : 31
  موضوع : درک پایداری سیستم قدرت     فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده این مقاله به بحث پیرامون ناپایداری سیستم قدرت و اهمیت عملکرد رفع سریع خطا برای کمک به تولید قابل اطمینان نیرو می پرازد. یک توضیح در ارتباط با پایداری سیگنال کوچک، خطوط انتقال با عملکرد بالا، بارگذاری خطوط و سیستم های تحریک با گیرندگی و سرعت عمل بالا ارائه می شود. پایداری موقتی مورد بحث قرار می گیرد، از جمله، همگام سازی و نوسانات گشتاور....
مشاهده توضیحات

ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GA و RL یک سیستم چند ماشینه

ارزیابی عملکرد   PSSمبتنی بر GA  و RL   یک سیستم چند ماشینه
قیمت : 235,000 ریال
تعداد صفحات : 21
  موضوع : ارزیابی عملکرد   PSSمبتنی بر GA  و RL   یک سیستم چند ماشینه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   Performance Evaluation of power system stabilizers Using Teaching Learning Based Optimization of a Multi-Machine System چکیده - یکی از مشکلات اصلی که منجر به بی ثباتی در یک سیستم قدرت می شود نوسانات فرکانس پایین ناشی از نوسان کردن روتور ژنراتور است. این نوسانات منجر به تلفات سنکرون خواهد شد ، محدود کردن قابلیت انتقال توان و همچنین منجر به نوسان در سیستم قدرت...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..