گروه محصول -> مقالات ترجمه شده -> رشته برق

تکنیک های آزمایشی برای شبیه سازی عایق های خط انتقال با ولتاژ بالا

تکنیک های آزمایشی برای شبیه سازی عایق های خط انتقال با ولتاژ بالا
قیمت : 250,000 ریال
تعداد صفحات : 14
    موضوع : تکنیک های آزمایشی برای شبیه سازی عایق های خط انتقال با ولتاژ بالا در محیط های به طور طبیعی آلوده  فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده این مقاله تکنیک های آزمایش برای شبیه سازی عایق های ولتاژ بالا در محیط های به طور طبیعی آلوده تحت شرایطی که محیط صحرا را شبیه سازی می کند، را ارائه می دهد. معمولا" روش مه IEC برای تست عایق های خطوط انتقال ولتاژ بالا در محیط آلوده مورد استفاده قرار می گیرد ولی این روش خطوط انتقال را...
مشاهده توضیحات

مقاله درس دینامیک روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژشبکه

مقاله درس دینامیک روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری  ولتاژشبکه
قیمت : 190,000 ریال
تعداد صفحات : 17
  موضوع : روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژشبکه توزیع شعاعی  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه پایداری ولتاژ در صنعت و در آزمایشگاه­های جهان، از آنجا که توسعه سیستم قدرت به دلایلی همچون محدودیت های کمبود سرمایه یا مشکلات ارتباطات محیطی، بررسی می شود. در نواحی صنعتی، مشاهده شده که در شرایط بار بحرانی فروپاشی ولتاژ رخ می­دهد. سیستم توزیع شعاعی دارای نسبت  کم است و افت ولتاژ  و  در این...
مشاهده توضیحات

ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GAوRLیک سیستم چندماشینه

ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GAوRLیک سیستم چندماشینه
قیمت : 160,000 ریال
تعداد صفحات : 21
  موضوع : ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GAوRLیک سیستم چندماشینه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   Performance Evaluation of power system stabilizers Using TeachingLearningBased Optimizationof a Multi-Machine System چکیده-یکی از مشکلاتاصلیکه منجر بهبی ثباتی در یکسیستم قدرت می شودنوساناتفرکانس پایینناشی ازنوسان کردنروتورژنراتوراست.ایننوسانات منجر به تلفات سنکرون خواهد شد، محدود کردنقابلیت انتقالتوان وهمچنینمنجر بهنوسان در سیستم قدرتمتصل می...
مشاهده توضیحات

تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌

 تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌
قیمت : 18,000 ریال
تعداد صفحات : 26
موضوع : تابع هدف جدیدConvex برای آموزشSupervised شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌‌   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده:در این مقاله روش آموزشSupervised جدید برای ارزیابی چگونگی شبکه‌های Feed Forward عصبی تک‌لایه ارائه می‌شود. این روش از تابع‌هدفی بر مبنایMSE  استفاده می‌کند، که خطاها را به جای این‌که پس ازActivation Function غیرخطی نرون‌ها ارزیابی کند قبل از آن‌ها بررسی می‌کند. در این گونه موارد، راه‌حل را می‌توان به...
مشاهده توضیحات

مقاله درک پایداری سیستم قدرت

مقاله درک پایداری سیستم قدرت
قیمت : 210,000 ریال
تعداد صفحات : 31
  موضوع : درک پایداری سیستم قدرت     فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده این مقاله به بحث پیرامون ناپایداری سیستم قدرت و اهمیت عملکرد رفع سریع خطا برای کمک به تولید قابل اطمینان نیرو می پرازد. یک توضیح در ارتباط با پایداری سیگنال کوچک، خطوط انتقال با عملکرد بالا، بارگذاری خطوط و سیستم های تحریک با گیرندگی و سرعت عمل بالا ارائه می شود. پایداری موقتی مورد بحث قرار می گیرد، از جمله، همگام سازی و نوسانات گشتاور....
مشاهده توضیحات

ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GA و RL یک سیستم چند ماشینه

ارزیابی عملکرد   PSSمبتنی بر GA  و RL   یک سیستم چند ماشینه
قیمت : 235,000 ریال
تعداد صفحات : 21
  موضوع : ارزیابی عملکرد   PSSمبتنی بر GA  و RL   یک سیستم چند ماشینه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   Performance Evaluation of power system stabilizers Using Teaching Learning Based Optimization of a Multi-Machine System چکیده - یکی از مشکلات اصلی که منجر به بی ثباتی در یک سیستم قدرت می شود نوسانات فرکانس پایین ناشی از نوسان کردن روتور ژنراتور است. این نوسانات منجر به تلفات سنکرون خواهد شد ، محدود کردن قابلیت انتقال توان و همچنین منجر به نوسان در سیستم قدرت...
مشاهده توضیحات

شبیه سازی اینورترEZ،SOURCE تغذیه شده توسط منابع انرژی تجدید پذیر

شبیه سازی اینورترEZ،SOURCE تغذیه شده توسط منابع انرژی تجدید پذیر
قیمت : 650,000 ریال
تعداد صفحات : 9
  موضوع : شبیه سازی اینورترEZ-SOURCE تغذیه شده توسط منابع انرژی تجدید پذیر   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)         اینورتر  EZ-SOURCEبرای تبدیل انرژی BUCK-BOOSTتنها با استفاده از عناصر پسیو وبدون اضافه کردن عناصر اکتیو استفاده می شود از اینرو اینورتر  E Z-SOURCE پیجیدگی کمتری نسبت به چشم انداز اینورتر   Z-SOURCEدارد جاسازی اینورتر EZ-SOURCEاز لحاظ نولید همانند اینورتر   Z-SOURCEبهره داشته باشد.این مقاله به شبیه سازی...
مشاهده توضیحات

مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت

مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت
قیمت : 850,000 ریال
تعداد صفحات : 15
  موضوع : مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده: مشکل عمده در بهره برداری سیستم قدرت مربوط به ناپایداری سیگنال کوچک ناشی از  میرایی ناکافی در سیستم است. موثر ترین راه مقابله با این بی ثباتی  استفاده از کنترل کننده های کمکی به نام پایدار کننده های سیستم قدرت، برای تولید میرایی اضافی در طول نوسانات فرکانس پایین در سیستم است مدل هیفرون فیلیپ  یک ماشین...
مشاهده توضیحات

کنترل UPFC مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان

کنترل UPFC  مبتنی بر فازی برای  نوسانات فرکانسی توان
قیمت : 190,000 ریال
تعداد صفحات : 12
    موضوع : کنترل UPFC  مبتنی بر فازی برای  نوسانات فرکانسی توان   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده:  این مقاله بهینه سازی و هماهنگی کنترل کننده میرایی ادوات FACTS متداول (به عنوان مثال کنترل کننده جریان توان پیوسته) در سیستم قدرت چند ماشینه را ارائه می کند. طراحی این کنترل کننده بر پایه  تجزیه و تحلیل در حوزه زمان است و با استفاده از کنترل کننده های متداول دیگر (PSSو (FUZZYبرای میرایی نوسانات توان(بین ناحیه ای)...
مشاهده توضیحات

کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB

کنترل کننده  مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB
قیمت : 265,000 ریال
تعداد صفحات : 20
    موضوع : کنترل کننده  مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده در این مقاله، یک روش ترکیب منطق فازی و کنترل کننده مدل لغزش  برای کنترل مقاوم سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت (SMIB) ارائه شده است. هدف از این مطالعه برای غلبه بر برخی ضعف های پایدار  کننده سیستم قدرت متداول (CPSS)، پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی (FPSS) و کنترل کننده مدل  لغزش (SMC).است. وقتی PSS متداول به کار گرفته...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..