گروه محصول -> مقالات ترجمه شده -> رشته برق

شبیه سازی اینورترEZ،SOURCE تغذیه شده توسط منابع انرژی تجدید پذیر

شبیه سازی اینورترEZ،SOURCE تغذیه شده توسط منابع انرژی تجدید پذیر
قیمت : 650,000 ریال
تعداد صفحات : 9
  موضوع : شبیه سازی اینورترEZ-SOURCE تغذیه شده توسط منابع انرژی تجدید پذیر   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)         اینورتر  EZ-SOURCEبرای تبدیل انرژی BUCK-BOOSTتنها با استفاده از عناصر پسیو وبدون اضافه کردن عناصر اکتیو استفاده می شود از اینرو اینورتر  E Z-SOURCE پیجیدگی کمتری نسبت به چشم انداز اینورتر   Z-SOURCEدارد جاسازی اینورتر EZ-SOURCEاز لحاظ نولید همانند اینورتر   Z-SOURCEبهره داشته باشد.این مقاله به شبیه سازی...
مشاهده توضیحات

مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت

مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت
قیمت : 850,000 ریال
تعداد صفحات : 15
  موضوع : مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده: مشکل عمده در بهره برداری سیستم قدرت مربوط به ناپایداری سیگنال کوچک ناشی از  میرایی ناکافی در سیستم است. موثر ترین راه مقابله با این بی ثباتی  استفاده از کنترل کننده های کمکی به نام پایدار کننده های سیستم قدرت، برای تولید میرایی اضافی در طول نوسانات فرکانس پایین در سیستم است مدل هیفرون فیلیپ  یک ماشین...
مشاهده توضیحات

کنترل UPFC مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان

کنترل UPFC  مبتنی بر فازی برای  نوسانات فرکانسی توان
قیمت : 190,000 ریال
تعداد صفحات : 12
    موضوع : کنترل UPFC  مبتنی بر فازی برای  نوسانات فرکانسی توان   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده:  این مقاله بهینه سازی و هماهنگی کنترل کننده میرایی ادوات FACTS متداول (به عنوان مثال کنترل کننده جریان توان پیوسته) در سیستم قدرت چند ماشینه را ارائه می کند. طراحی این کنترل کننده بر پایه  تجزیه و تحلیل در حوزه زمان است و با استفاده از کنترل کننده های متداول دیگر (PSSو (FUZZYبرای میرایی نوسانات توان(بین ناحیه ای)...
مشاهده توضیحات

کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB

کنترل کننده  مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB
قیمت : 265,000 ریال
تعداد صفحات : 20
    موضوع : کنترل کننده  مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده در این مقاله، یک روش ترکیب منطق فازی و کنترل کننده مدل لغزش  برای کنترل مقاوم سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت (SMIB) ارائه شده است. هدف از این مطالعه برای غلبه بر برخی ضعف های پایدار  کننده سیستم قدرت متداول (CPSS)، پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی (FPSS) و کنترل کننده مدل  لغزش (SMC).است. وقتی PSS متداول به کار گرفته...
مشاهده توضیحات

ماتریس کنترل P،Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم

ماتریس کنترل P،Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم
قیمت : 235,000 ریال
تعداد صفحات : 19
    موضوع : ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده - در سال های اخیر، با توجه به مشکلات محیطی و اقتصادی ، ساخت ماشین جدید قدرت و خط انتقال مشکل شده است. از این رو بهتر است به منظور افزایش قابلیت انتقال قدرت از خطوط انتقال موجود را تا محدوده حرارتی به جای ساخت خطوط انتقال جدید استفاده کرد. برای بالا بردن توانایی قدرت، کنترل کننده FACTS مانند SSC، TCSC، SVC توسعه...
مشاهده توضیحات

کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS

کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS
قیمت : 265,000 ریال
تعداد صفحات : 22
    موضوع : کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده: در حال حاضر  مصرف توان اکتریکی افزایش یافته است و به شد افزایش می یابد. بنابراین باید آن  به همه مصرف کنندگان با اطمینان و با کیفیت بالا عرضه  شود. از آنجا که بار پیش بینی نشده است و تنها تخمین زده می شود تولید باید برابر بار در همه زمان ها باشد. اما به دلیل اینکه  تغییرات در بار وجود  دارد در سیستم قدرت چه...
مشاهده توضیحات

مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه UPFC برای به حداقل رساندن تلفات توان حقیقی

مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه UPFC برای به حداقل رساندن تلفات توان حقیقی
قیمت : 180,000 ریال
تعداد صفحات : 11
    موضوع : مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه UPFC برای به حداقل رساندن تلفات توان حقیقی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده یک مفهوم جدید از سیستم انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS) تغییرات اساسی در عملکرد و کنترل سیستم قدرت را به ارمغان می آورد. یک روش جدید با استفاده از ادوات FACTS در ارتباط با پیشرفت در تکنولوژی نیمه هادی باز می شود فرصت هایی جدید برای کنترل قدرت و افزایش ظرفیت قابل استفاده از خطوط انتقال موجود هستند....
مشاهده توضیحات

بررسی مقایسه ای پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر فازی و متداول

بررسی مقایسه ای پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر فازی و متداول
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 12
  موضوع : بررسی مقایسه ای پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر فازی و متداول    فرمت فایل: word (قابل ویرایش)       چکیده : تثبیت کننده های سیستم  قدرت (PSSs)  برای افزایش میرایی در طول نوسانات فرکانس پایین استفاده می شوند. این مقاله یک بررسی درباره پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از منطق فازی برای  افزایش پایداری تک  ماشین سیستم باس بی نهایت ارائه می کند. در این مقاله مشکل اساسی پایدار کننده های...
مشاهده توضیحات

پایدارکننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی تطبیقی برای افزایش پایداری سیستم قدرت

پایدارکننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی تطبیقی برای افزایش پایداری سیستم قدرت
قیمت : 180,000 ریال
تعداد صفحات : 18
  موضوع : پایدارکننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی تطبیقی برای افزایش پایداری سیستم قدرت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) پایدارکننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی تطبیقی برای افزایش پایداری سیستم قدرت   چکیده: این مقاله عملکرد پایدارکننده سیستم قدرت تطبیقی مبنی بر منطق فازی (PSS) برای افزایش پایداری تک ماشین  باس بی نهایت سیستم قدرت است. PSS برای تولید سیگنال های کنترل مکمل برای سیستم تحریک به منظور میرایی...
مشاهده توضیحات

ارزیابی احتمالاتی پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن منابع تجدید پذیر به کمک منحنی های

ارزیابی احتمالاتی پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن منابع تجدید پذیر به کمک منحنی های
قیمت : 170,000 ریال
تعداد صفحات : 28
  موضوع : ارزیابی احتمالاتی پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن منابع تجدید پذیر به کمک منحنی های  و   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چکیده استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، سال به سال افزایش می یابد. بنابراین، تعداد واحد های کوچک تولید توان که مستقیما به شبکه های توزیع متصل می شوند از اینرو تعداد میکرو-شبکه های نزدیک به مصرف کنندگان ، افزایش می یابد. در عین حال، این میکرو-مولدها می بایست پایداری و قابلیت اطمینان...
مشاهده توضیحات بعدی ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..