گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته تربیت بدنی

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کیوکوشین کاراته

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کیوکوشین کاراته
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 25
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کیوکوشین کاراته فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کیوکوشین کاراته ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 25 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی کیوکوشین کاراته   اطلاعات اولیه رشته ورزشی کیوکوشین کاراته   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی کیوکوشین کاراته در...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کبدی

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کبدی
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 15
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کبدی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی کبدی ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 15 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی کبدی   اطلاعات اولیه رشته ورزشی کبدی   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی کبدی در ایران    آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی کبدی در...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی شنا ، شیرچه ، واترپولو

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی شنا ، شیرچه ، واترپولو
قیمت : 79,000 ریال
تعداد صفحات : 38
   موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی شنا ، شیرچه ، واترپولو فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی شنا ، شیرجه ، واترپولو ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 38 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته های ورزشی شنا ، شیرچه ، واترپولو   اطلاعات اولیه رشته های ورزشی شنا ، شیرچه ، واترپولو   آشنایی با تاریخچه رشته های ورزشی...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی شمشیربازی

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی شمشیربازی
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 21
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی شمشیربازی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی شمشیربازی ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 21 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی شمشیربازی   اطلاعات اولیه رشته ورزشی شمشیربازی   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی شمشیربازی در ایران    آشنایی با...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ژیمناستیک

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ژیمناستیک
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 22
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ژیمناستیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ژیمناستیک ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 22 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی ژیمناستیک   اطلاعات اولیه رشته ورزشی ژیمناستیک   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ژیمناستیک در ایران    آشنایی با...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی دوچرخه سواری

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی دوچرخه سواری
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 18
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی دوچرخه سواری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی دوچرخه سواری ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 18 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی دوچرخه سواری   اطلاعات اولیه رشته ورزشی دوچرخه سواری   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی دوچرخه سواری در...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی جودو

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی جودو
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 28
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی جودو فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی جودو ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 28 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی جودو   اطلاعات اولیه رشته ورزشی جودو   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی جودو در ایران    آشنایی با تاریخچه رشته...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس
قیمت : 79,000 ریال
تعداد صفحات : 41
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 41 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی تنیس   اطلاعات اولیه رشته ورزشی تنیس   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی تنیس در ایران    آشنایی با تاریخچه رشته...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 17
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تنیس روی میز ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 17 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی تنیس روی میز   اطلاعات اولیه رشته ورزشی تنیس روی میز   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی تنیس روی میز در...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تکواندو

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تکواندو
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 20
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تکواندو فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی تکواندو ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 20 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی تکواندو   اطلاعات اولیه رشته ورزشی تکواندو   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی تکواندو در ایران    آشنایی با تاریخچه رشته...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..