گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته تربیت بدنی

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 17
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بوکس ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 17 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی بوکس   اطلاعات اولیه رشته ورزشی بوکس   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی بوکس در ایران    آشنایی با تاریخچه رشته...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بدمینتون

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بدمینتون
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 19
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بدمینتون فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی بدمینتون ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 19 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی بدمینتون   اطلاعات اولیه رشته ورزشی بدمینتون   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی بدمینتون در ایران    آشنایی با تاریخچه...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین کشتی آزاد و فرنگی

تاریخچه و قوانین کشتی آزاد و فرنگی
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 20
 موضوع: تاریخچه و قوانین کشتی آزاد و فرنگی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین کشتی آزاد و فرنگی ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 20 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی کشتی آزاد    اطلاعات اولیه رشته ورزشی کشتی آزاد   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی کشتی آزاد در ایران    آشنایی با تاریخچه...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 20
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی ووشو ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 20 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی ووشو   اطلاعات اولیه رشته ورزشی ووشو   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ووشو در ایران    آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ووشو در...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی والیبال

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی والیبال
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 24
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی والیبال فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی والیبال ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 24 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی والیبال   اطلاعات اولیه رشته ورزشی والیبال   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی والیبال در ایران    آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی هندبال

تاریخچه و قوانین رشته ورزشی هندبال
قیمت : 69,000 ریال
تعداد صفحات : 15
 موضوع: تاریخچه و قوانین رشته ورزشی هندبال فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه و قوانین رشته ورزشی هندبال ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 15 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با رشته ورزشی هندبال   اطلاعات اولیه رشته ورزشی هندبال   آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی هندبال در ایران    آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی هندبال...
مشاهده توضیحات

تاریخچه و قوانین مواد مختلف رشته دو و میدانی

تاریخچه و قوانین مواد مختلف رشته دو و میدانی
قیمت : 79,000 ریال
تعداد صفحات : 34
 موضوع: تاریخچه و قوانین مواد مختلف رشته دو و میدانی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)   تاریخچه و قوانین مواد مختلف رشته دو و میدانی ، مطلب علمی و تحقیق مناسبی برای رشته تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی برای دانلود در 34 صفحه مهیا شده است. این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:   آشنایی با مواد مختلف رشته ورزشی دو و میدانی   اطلاعات اولیه مواد مختلف رشته ورزشی دو و میدانی   آشنایی با تاریخچه مواد مختلف رشته...
مشاهده توضیحات

نمونه سوالات پیام نور رشته تربیت بدنی با جواب نیمسال دوم 92-93

 نمونه سوالات پیام نور رشته تربیت بدنی با جواب نیمسال دوم 92-93
قیمت : 25,000 ریال
تعداد صفحات : 220
  موضوع :  نمونه سوالات پیام نور رشته تربیت بدنی با جواب نیمسال دوم 92-93 فرمت فایل : PDF شامل : بیش از 880 سوال تستی و تشریحی به همراه پاسخ نامه طبقه بندی به صورت : 1-  نام درس  2- کد درس  3- کلید...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات بهداشت و ورزش رشته تربیت بدنی

دانلود نمونه سوالات بهداشت و ورزش رشته تربیت بدنی
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 46
  موضوع : دانلود نمونه سوالات بهداشت و ورزش رشته تربیت بدنی فرمت فایل : PDF   کد درس : 1215055-1215007_830  شامل سالهای : نيمسال اول ۹1-92 با جواب نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی نیمسال تابستان ۹۰ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی نيمسال تابستان ۸۹ نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات حرکت شناسی ورزشی با جواب

دانلود نمونه سوالات حرکت شناسی ورزشی با جواب
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 48
موضوع : نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی فرمت فایل: PDF (قابل ویرایش با نرم افزار ) کد درس : 1215008_789   نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب   نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی   نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی   نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی نیمسال تابستان ۹۰   نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی نیمسال دوم ۹۰-۸۹   نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..