گروه محصول -> مقالات -> رشته حقوق 1

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين
قیمت : 58,000 ریال
تعداد صفحات : 58
موضوع: بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:58 بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنین سقط جنین یا سقط حمل یكی از جرائمی است كه جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتكبان آن تدوین شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانین و مقررات و همچنین در...
مشاهده توضیحات

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا
قیمت : 47,000 ریال
تعداد صفحات : 47
موضوع: تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:47 تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا چكیده : جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینكه متهم در ارتكاب جرم دیگری كه موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در این صورت می توان او را محكوم به همین جرم نمود ( نوع...
مشاهده توضیحات

تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران0

تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران0
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 100
موضوع: تدليس ، مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد كه نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود. تدلیس از آنجا كه پندار از نادرستی ذهن...
مشاهده توضیحات

تعريف سازمان قضائی

تعريف سازمان قضائی
قیمت : 58,000 ریال
تعداد صفحات : 58
موضوع: تعريف سازمان قضائی      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) 1-تعریف سازمان قضائی سازمان قضائی در معنای عام و كلی شامل تمامی تشكیلات قضائی در كشور است كه به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعكس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری كه به دعاوی حقوقی یا كیفری مردم رسیدگی می كنند و بر اساس منطق حاكم در روزگاران حیات...
مشاهده توضیحات

حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر

حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر
قیمت : 42,000 ریال
تعداد صفحات : 42
موضوع: حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:42 حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر حقوق بشر دریك برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد كه با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق...
مشاهده توضیحات

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
قیمت : 32,000 ریال
تعداد صفحات : 32
موضوع: حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:32 حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند...
مشاهده توضیحات

حقوق جزاء و جرم شناسى

حقوق جزاء و جرم شناسى
قیمت : 55,000 ریال
تعداد صفحات : 55
موضوع: حقوق جزاء و جرم شناسى      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:55 حقوق جزاء و جرم شناسى « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز كه كاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در...
مشاهده توضیحات

حقوق جزاي عمومي اسلام

حقوق جزاي عمومي اسلام
قیمت : 79,000 ریال
تعداد صفحات : 79
موضوع: حقوق جزاي عمومي اسلام      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:79 حقوق جزای عمومی اسلام مقدمه- حقوق- كه واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است كه چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد. حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است كه برای كس یا كسانی نسبت به چیز یا كسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می...
مشاهده توضیحات

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فرا ملي آن

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فرا ملي آن
قیمت : 46,000 ریال
تعداد صفحات : 46
  موضوع: آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فرمت فایل: ORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:46 درآمدی بر درك جرم سازمان یافته و مظاهر فرا ملی آن ویژگیها جرم سازمان یافته برچسبی است كه به پدیده مجرمانهای زده میشود كه به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی كه اصولاً مرتكب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتكب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای...
مشاهده توضیحات

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه درباره حقوق كيفري

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه درباره حقوق كيفري
قیمت : 51,000 ریال
تعداد صفحات : 51
موضوع: دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه درباره حقوق كيفري      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:51 دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه درباره حقوق كیفری مقدمه مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنكه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه كالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق كیفری هدفی جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كیفر مقرر در قانون...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..