گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته حقوق

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري
قیمت : 90,000 ریال
تعداد صفحات : 64
موضوع :  دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه مفهوم دفاع اجتماعي مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي و فلسفي و حقوقي تعاريفي مختلف و حتي متضاد دارد. پس از آنكه فرضيه بازتاب شرطي از عرصه كالبد شناسي به عرصه حقوق و تعليم و تربيت راه يابد، حقوق كيفري هدفي جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كيفر مقرر در قانون برساند. فوير باخ فيلسوف حقوق كيفري آلمان در قرن نوزدهم نخستين بار...
مشاهده توضیحات

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن
قیمت : 78,000 ریال
تعداد صفحات : 56
موضوع :  درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : جرم سازمان يافته برچسبي است كه به پديده مجرمانهاي زده ميشود كه به وسيله گروههاي خاصي صورت ميگيرد گروههايي كه اصولاً مرتكب فعلهاي مجرمانه خشن و سودآور ميشوند. بعضي از اين گروهها نيز مرتكب اعمال مجرمانه فراملي شده يا با سازمانهاي مشابه درديگر كشورها مرتبط هستند. در عين حال جرم سازمان يافته به عنوان شكلي از تبهكاري بايد از ديگر...
مشاهده توضیحات

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم
قیمت : 60,000 ریال
تعداد صفحات : 32
موضوع :  در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : رسيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم. ۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي : قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي...
مشاهده توضیحات

حمايت كيفري محيط زيست

حمايت كيفري محيط زيست
قیمت : 60,000 ریال
تعداد صفحات : 32
موضوع :  حمايت كيفري محيط زيست   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     مقدمه : حتي يك نظر تحتمالي به گزارشهاي ملي جداگانه اي كه از كشورها رسيده است, نشان ميدهد كه تقريباً از ده سال پيش به اينطرف مسئله حفاظت محيط زيست موجب نگراني تمام اين كشورها گرديده است. معذلك مي توان بين اين كشورها از لحاظ درجه نگراني آنها نسبت به محيط زيست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائي تشخيص داد. اين تفاوتها علاوه بر علل ديگر تا حدود زيادي از...
مشاهده توضیحات

حقوق جزاي عمومي اسلام

حقوق جزاي عمومي اسلام
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 97
موضوع :  حقوق جزاي عمومي اسلام   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : حقوق- كه واژه اي است عربي- جمع حق است. حق در لغت به معاني متعددي است كه چه بسا جامع بين آن معاني به اعتبار معناي مصدري آن, ثبوت , يعني وجود حقيقي, و به اعتبار معناي وصفي آن, ثابت, يعني موجود حقيقي, مي باشد. حق در اصطلاح حقوق اسلامي: توانائي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و بمقتضاي آن توانائي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده و يا...
مشاهده توضیحات

حقوق جزاء و جرم شناسى

حقوق جزاء و جرم شناسى
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 48
موضوع : حقوق جزاء و جرم شناسى   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) : مقدمه سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و...
مشاهده توضیحات

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن
قیمت : 90,000 ریال
تعداد صفحات : 51
موضوع :  جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     چكيده: يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود. بررسي،...
مشاهده توضیحات

جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )

جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 24
موضوع :  جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   legeNullum crimensine يعني هيچ عملي را بدون قانون نمي توان جرم دانست و اصلي ديگر مقرر مي دارد : Nulla pena Sine lege بدين معني كه : اعمال هيچ كيفري بدون قانون مجاز نيست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلي ديگر وجود دارد كه مي گويد : Nullum crimen sine poena يعني : هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه ( قانوناً ) كيفري براي آن تعيين شده باشد . مجموعه اين اصول را در حقوق كنوني به اصل قانوني بودن جرم و مجازات...
مشاهده توضیحات

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها
قیمت : 66,000 ریال
تعداد صفحات : 34
موضوع :  جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : اگر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي...
مشاهده توضیحات

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي
قیمت : 70,000 ریال
تعداد صفحات : 49
موضوع :  عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   كليات تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقيده بر آن بود كه قوانين يونان ورم : قوانين زالوكس, (1) دراكن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانين ژوستينين(5), قديمي ترين مجموعه هاي قوانين مدوني هستند كه بدست بشر رسيده و تحول و تكامل مقرات حقوقي بويژه در مغرب زمين بر مبناي اصول و قواعد قوانين مذكور صورت گرفته است. ضمن كاوشهاي بايتانشناسي در شوش, بين سالهاي 1899و...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..