گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته حقوق

سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام

سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام
قیمت : 45,000 ریال
تعداد صفحات : 22
موضوع :  سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكیده: بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان...
مشاهده توضیحات

روانشناختي انگيزه

روانشناختي انگيزه
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 25
موضوع :  روانشناختي انگيزه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه اين مقاله مجال بررسي عناصر مادي و قانوني جرايم را نداريم و اندك نظري به عنصر رواني مي اندازيم البته بررسي انگيزه و نقش آن در تكوين جرم. بنابراين با طرح چند سؤال بحث اصلي را آغاز مي كنيم؛ جايگاه عنصر رواني در ميان عناصر سه گانه تشكيل دهنده پديده جنائي چيست؟ انگيزه چيست و جايگاه آن در تشكيل پديده مجرمانه چيست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن رواني (عمد و خطاي جزائي) با...
مشاهده توضیحات

رشد عقلاني و حقوق جنايي

رشد عقلاني و حقوق جنايي
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 39
موضوع :  رشد عقلاني و حقوق جنايي   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف...
مشاهده توضیحات

رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر در رشد و توسعه

رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر در رشد و توسعه
قیمت : 60,000 ریال
تعداد صفحات : 30
موضوع :  رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر دررشد و توسعه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده تضمين ورعايت حقوق وآزاديهاي اساسي آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقي است كه در تحقق نظم وامنيت اجتماعي مهمي راايفا ميكند .اين اصل ازجانبي مقتضاي پايبندي به قرارداد اجتماعي وانجام وظيفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب ديگر باايجاد رابطه منطقي ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبي بين مردم وححكومت به حساب مي آيد...
مشاهده توضیحات

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 42
  موضوع :  ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده : هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن...
مشاهده توضیحات

مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي

مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 53
موضوع :  مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده : قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل...
مشاهده توضیحات

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
قیمت : 90,000 ریال
تعداد صفحات : 69
  موضوع :  ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکيده :  رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق...
مشاهده توضیحات

قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟

قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟
قیمت : 70,000 ریال
تعداد صفحات : 36
موضوع :  قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : هرگاه اولياى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آيا اين بعض به تنهايى و بدون ديگر اولياى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما اين بحث را در ضمن دو مساله طرح كرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولياى دم خواستار عفو يا ديه باشند، آيا جايز است بعضى ديگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند يا جايز نيست و با تقاضاى عفو يا ديه از سوى گروه اول، حق قصاص...
مشاهده توضیحات

قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟

قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 24
موضوع :  قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تكرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حكم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است. شیخ مفید درمقنعه می...
مشاهده توضیحات

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 25
موضوع :  قتل عمد شبه عمد و خطاي محض   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد: و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 . در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد: و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..