گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته حقوق

شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه

شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه
قیمت : 68,000 ریال
تعداد صفحات : 38
موضوع :  شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه    فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي...
مشاهده توضیحات

كارگران خارجي

كارگران خارجي
قیمت : 76,000 ریال
تعداد صفحات : 70
موضوع :  كارگران خارجي   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : - مفهوم كارگر خارجي وقتي كه واژه كارگران مهاجر يا خارجي بكار برده مي شود بدو پديده اشاره مي گردد كه به اندازه كافي با هم اختلاف دارند و در مورد ايالات متحده ، برابر گزارش آقاي پ . هرزوگ بطور روشن از همديگر مشخص اند . گاه مهاجر Immigrant كسي است كه به كشور پذيرنده مي آيد تا براي مدت طولاني مستقر شود . او در طول زمان شهروندي رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجراني كه از...
مشاهده توضیحات

گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي

گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي
قیمت : 56,000 ریال
تعداد صفحات : 28
موضوع :  گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : الف ـ مي توان گفت كه تا سالهاي 1960 ، جرم شناسي آمريكاي شمالي و انگليسي ، همانند جرم شناسي ساير كشورهاي اروپايي پيرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو كار « عملي ساختن انديشه مجرمانه » دور مي زده است . به همين مناسبت ، اين جرم شناسي به طرف شناسايي روشهاي درماني و پيشگيرانه بزه و حتي المقدور جلوگيري از تكرار اعمال مجرمانه و در...
مشاهده توضیحات

مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا

مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 47
    موضوع :  مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي در تمام كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در هر يك از اين كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين مطالعه نشانگر آن است كه: - انگليس و كشورهاي ولز و...
مشاهده توضیحات

مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه

مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 25
موضوع :  مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا مي‌كنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، مي‌توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و...
مشاهده توضیحات

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه
قیمت : 40,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع :  مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   افزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است. البته اين...
مشاهده توضیحات

مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف
قیمت : 65,000 ریال
تعداد صفحات : 35
موضوع :  مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق...
مشاهده توضیحات

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني
قیمت : 70,000 ریال
تعداد صفحات : 39
  موضوع :  مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ديرباز ميان مردم رواج داشت و اكنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستيم. مردم اوراق مذكور را كه مبين اولويت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به يكديگر ميفروشند و از اين رهگذر سود ميبرند. خريد و فروش انرژي برق رايج است،...
مشاهده توضیحات

مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل

مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل
قیمت : 90,000 ریال
تعداد صفحات : 64
موضوع :  مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   فصل ششـم – چـك بلامـحل 70 – مقررات راجع به پيشگيري و مجازات چك بلامحل افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن صادر ميشوند و اختلالاتي كه اين امر در گردش تجاري ايجاد ميكند، حاكميت را وادار ميكند تا بيشتر از پيش مقرراتي را در اين خصوص وضع كند و براي بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراواني در پيشگيري از صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته و...
مشاهده توضیحات

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
قیمت : 47,000 ریال
تعداد صفحات : 24
موضوع :  نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..