گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته حقوق

وكالت آزاد

وكالت آزاد
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 25
موضوع :  وكالت آزاد   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : وكيل دادگستري يك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائي است . وكيل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعاليت او با فعاليت اصناف نيز متفاوت است . وكيل دادگستري اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمينه هاي حقوقي دارد . هر فردي در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصي مي تواند چه براي دريافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه...
مشاهده توضیحات

وكالت دادگستري در تركيه

وكالت دادگستري در تركيه
قیمت : 40,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع :  وكالت دادگستري در تركيه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   در مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد . در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين 1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم شرعي از...
مشاهده توضیحات

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
قیمت : 40,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع :  وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : وكلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج، بويژه از جانب مقامات دولتي، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفي...
مشاهده توضیحات

بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي

بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي
قیمت : 66,000 ریال
تعداد صفحات : 41
  موضوع :  بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده مي‎دانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است. عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در آن الزامي است. از جملة‌اينها تعيين مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجراي عـدم تعييـن مـدت را بـطلان عـقد...
مشاهده توضیحات

مقاله تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

مقاله تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 54
  موضوع :  تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چكيده : جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه متهم در ارتكاب جرم ديگري كه موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در اين صورت مي توان او را محكوم به همين جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتي از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمي...
مشاهده توضیحات

تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات

تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات
قیمت : 45,000 ریال
تعداد صفحات : 24
موضوع :  تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد. در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين مجمع انقلابي فرانسه...
مشاهده توضیحات

تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران

تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 123
موضوع :  تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   _ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را يرساند. تدليس در زبان يوناني DOLOS خوانده ميشود و از اينرو برخي عقيده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادينبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باين كتاب از اين پس با توجه به...
مشاهده توضیحات

تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه

تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه
قیمت : 40,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع :  تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   بسياري از كشورها دادرسان پس از صدور حكم محكوميت و قطعيت يافتن آن با ينكه گاهي از زندانها بازديد ميكنند عملا در چگونگي اجراي كيفر دخالتي ندارند زيرا اداره امور زندانها را سازمان پليس كه وابسته به وزارت كشور است بر عهده دارد. دانشمندان و متخصصان امور كيفري اين روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند كه هدف از اجراي مجازات اصلاح و تربيت يا درمان بزهكار و...
مشاهده توضیحات

جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن

جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن
قیمت : 60,000 ریال
تعداد صفحات : 31
موضوع :  جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه تا دهه هاي اخير، مطالعه تطبيقي در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقيقات تاريخي يا فلسفي در زمينه حقوق و يا كمك به اصلاح و تقويت نظام حقوقي ملي مورد توجه قرار مي گرفت و از اين رو افراد معدودي با انگيزه هاي شخصي در اين عرصه فعاليت داشتند(داويد، 1369) با تحولات عظيم و گسترده اي كه در دهه هاي اخير در عرصه بين المللي و در ابعاد گوناگون سياسي،...
مشاهده توضیحات

حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه

حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه
قیمت : 47,000 ریال
تعداد صفحات : 24
موضوع :  حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه : از منابع اساسي حقوق هر كشور، قوانين موضوعه آن كشور مي باشد. چرا كه بسياري از حقوق اشخاص در قوانين كشورها تصريح وتعيين مي گردد و از طريق مراجعه به قوانين است كه مي توان ميزان حقوق اشخاص را تشخيص داد. در ميان قوانين موجود هر كشور نيز دوقانون يعني قانون اساسي و قانون مدني نقش فوق العاده اي را ايفا مي كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نيز در قانون...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..