گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته زيست شناسي

کتاب گیاهان آبزی پیام نور

کتاب گیاهان آبزی پیام نور
قیمت : 60,000 ریال
تعداد صفحات : 180
موضوع: گیاهان آبزی رشته ی علوم کشاورزی فهرست پيشگفتار يازده فصل اول  تالوفيتها 1 مقدمه 1 1-1 جلبكها 2 تكثير رويشي 2 1. توليدمثل غيرجنسي 3 2. توليدمثل جنسي 4 چرخه هاي زندگي 5 اكولوژي 7 گوناگوني اكولوژيكي سيانوفيت ها 8 تنوع اكولوژيكي جلبك هاي سبز 11 اكولوژي جلبك هاي قرمز 12 اكولوژي اوگلنوئيدها 14 اكولوژي دينوفلاژله ها 15 اكولوژي جلبك هاي قهوه اي 16 اكولوژي دياتوم ها 18 فيتوپلانكتون ها 19 فيتوپلانكتون هاي دريايي...
مشاهده توضیحات

بررسی شیوع ژن های SHV-1 و CTX – M-1 بتالاکتامازهای وسیع الطیف درسویه های اشریشیا کلی اسه

بررسی شیوع ژن های SHV-1 و CTX – M-1 بتالاکتامازهای وسیع الطیف درسویه های اشریشیا کلی اسه
قیمت : 500,000 ریال
تعداد صفحات : 25
موضوع : بررسی شیوع ژن های SHV-1 و CTX – M-1 بتالاکتامازهای وسیع الطیف درسویه های اشریشیا کلی اسه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) مقاومت آنتی بیوتیکی یک مسئله مهم در پزشکی می باشد. به طور قابل ملاحظه ای بسیاری از مطالعات بر روی ارگانیسم های پاتوژنی مانند سالمونلا، کلبسیلا پنومونیه واشریشیا کلی متمرکز شده اند. اشریشیا کلی روش های متنوعی از کسب وگسترش را دارد که می تواند به عنوان مخزن قابل انتقال برای مقاومت آنتی بیوتیکی استفاده...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور برای رشته های علوم انسان

دانلود نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور برای رشته های علوم انسان
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 30
موضوع : دانلود نمونه سوالات تفسیر موضوعی نهج البلاغه برای رشته های علوم انسانی کد درس : 1233038 ( فایل PDF )   نمونه سوالات پیام نور درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه نمونه سوالات پیام نور درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور نیمسال اول۹۲-۹۱  نمونه سوالات پیام نور درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه پیام نور نیمسال دوم ۹۱-۹۰ نمونه سوالات پیام نور درس تفسیر موضوعی نهج...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات زبان خارجه ( زبان عمومی ) پیام نور برای رشته های علوم انسانی

دانلود نمونه سوالات زبان خارجه ( زبان عمومی ) پیام نور برای رشته های علوم انسانی
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 30
موضوع : دانلود نمونه سوالات درس زبان خارجه ( زبان عمومی ) برای رشته های علوم انسانی کد درس: 1212270 1212256  ( فایل PDF )   نمونه سوالات پیام نور درس زبان خارجه ( زبان عمومی ) پیام نور نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه نمونه سوالات پیام نور درس زبان خارجه ( زبان عمومی ) پیام نور نیمسال دوم ۹۲-۹۱  نمونه سوالات پیام نور درس زبان خارجه ( زبان عمومی ) پیام نور نیمسال اول ۹۲-۹۱  نمونه سوالات پیام نور درس زبان خارجه ( زبان...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی برای رشته های علوم پایه

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی برای رشته های علوم پایه
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 35
موضوع : دانلود نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی برای رشته های علوم پایه کد درس: 1220478 ( فایل PDF )   نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۲-۹۱  نمونه سوالات...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ) برای رشته های علوم پایه

دانلود نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ) برای رشته های علوم پایه
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 35
موضوع : دانلود نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ) برای رشته های علوم پایه کد درس : 1233029 ( فایل PDF )     نمونه سوالات پیام نور درس اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ) نیمسال اول ۹۲-۹3 + پاسخنامه نمونه سوالات پیام نور درس اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ) نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نمونه سوالات پیام نور درس اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ) نیمسال اول ۹۲-۹۱  نمونه سوالات پیام نور درس اخلاق اسلامی ( مبانی و...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی برای رشته های علوم انسانی

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی  برای رشته های علوم انسانی
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 35
موضوع : دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  برای رشته های علوم انسانی کد درس : 1223175 ( فایل PDF ) نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با قانون اساسی نیمسال اول ۹۲-۹3 + پاسخنامه نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با قانون اساسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با قانون اساسی نیمسال اول ۹۲-۹۱  نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با قانون اساسی نیمسال دوم...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 برای رشته های علوم انسانی

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 برای رشته های علوم انسانی
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 30
موضوع : دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 برای رشته های علوم انسانی کد درس : 1233030 ( فایل PDF ) نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول ۹۲-۹3 + پاسخنامه نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول ۹۲-۹۱  نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم ۹۱-۹۰ نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 برای رشته های علوم پایه

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 برای رشته های علوم پایه
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 35
موضوع : دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 برای رشته های علوم پایه کد درس: 1233025 ( فایل PDF ) نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم ۹۲-۹3  نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول ۹۲-۹3 + پاسخنامه نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم ۹۲-۹۱ نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول ۹۲-۹۱  نمونه سوالات پیام نور درس درس اندیشه...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 2 برای رشته های علوم انسانی

دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 2 برای رشته های علوم انسانی
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 30
موضوع: دانلود نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 2 برای رشته های علوم انسانی کد درس : 1233031 ( فایل PDF ) نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه اسلامی 2  نیمسال اول ۹۲-۹3 + پاسخنامه   نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه اسلامی 2  نیمسال دوم ۹۲-۹۱   نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه اسلامی 2  نیمسال اول ۹۲-۹۱    نمونه سوالات پیام نور درس اندیشه اسلامی 2  نیمسال دوم ۹۱-۹۰   نمونه سوالات پیام...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..