گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته مدیریت جهانگردی

دانلود نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران ۲ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران ۲ با پاسخنامه
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 46
  موضوع : دانلود نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران ۲ با پاسخنامه فرمت فایل : PDF کد درس : 1226002_1498 شامل سالهای :    نیمسال اول ۹1-92 با جواب تستی نیمسال تابستان ۹۱ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی  نیمسال اول ۹۱-۹۰  نیمسال تابستان ۹۰  نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی  نيمسال اول ۹۰-۸۹  نيمسال تابستان ۸۹  نيمسال دوم ۸۹-۸۸...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی با جواب

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی با جواب
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 48
  موضوع :  دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جهانگردی عمومی با جواب  فرمت فایل: PDF (قابل پرینت و کپی )  کد درس : 1216125_935    نمونه سوال  جغرافیای جهانگردی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب                        نمونه سوال  جغرافیای جهانگردی عمومی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی   نمونه سوال  جغرافیای جهانگردی عمومی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس امور مسافرت و صدور بلیط با جواب

دانلود نمونه سوالات درس امور مسافرت و صدور بلیط با جواب
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 40
  دانلود نمونه سوالات درس امور مسافرت و صدور بلیط با جواب کد درس : 1218020-1218264_1005 نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط نيمسال اول ۹1-92 با جواب نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی   نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط نیمسال اول ۹۱-۹۰   نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط نیمسال دوم ۹۰-۸۹   نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران ۱ با جواب

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران ۱ با جواب
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 38
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران ۱ با جواب نمونه سوال تاریخ فرهنگ ایران ۱ نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب تستی نمونه سوال  تاریخ فرهنگ ایران ۱ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی   نمونه سوال  تاریخ فرهنگ ایران ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی   نمونه سوال  تاریخ فرهنگ ایران ۱ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی   نمونه سوال  تاریخ فرهنگ ایران ۱ نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی  ...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مردم شناسی با جواب

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مردم شناسی با جواب
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 43
دانلود نمونه سوالات درس مبانی مردم شناسی با جواب   کد درس : 1222005-1218003_1325   نمونه سوال مبانی مردم شناسی نيمسال اول ۹1-92 با جواب تستی نمونه سوال مبانی مردم شناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی   نمونه سوال مبانی مردم شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۰   نمونه سوال مبانی مردم شناسی نیمسال دوم ۹۰-۸۹   نمونه سوال مبانی مردم شناسی نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی   نمونه سوال مبانی مردم...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با سازمان های دولتی ایران با جواب

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با سازمان های دولتی ایران با جواب
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 42
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با سازمان های دولتی ایران با جواب کد درس : 1218014_1001 نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹1-92با جواب تستی نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی   نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی   نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰   نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی   نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی...
مشاهده توضیحات

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..