گروه محصول -> سوالات استخدامی

سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای مشترک فراگیر

سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای مشترک فراگیر
قیمت : 58,000 ریال
تعداد صفحات : 200
    موضوع : سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای مشترک فراگیر ۹۴   فرمت فایل: PDF   (کد خوشه :۱۲۵۵) سوالات بر دو قسم است : سوالات عمومی : ۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه ۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه ۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه ۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با...
مشاهده توضیحات

سوالات استخدامی امور مالیاتی ازمون مشترک فراگیر

سوالات استخدامی امور مالیاتی ازمون مشترک فراگیر
قیمت : 58,000 ریال
تعداد صفحات : 200
موضوع : سوالات استخدامی امور مالیاتی ازمون مشترک فراگیر ۹۴   فرمت فایل: PDF   (کد خوشه :۱۸۰) سوالات بر دو قسم است : سوالات عمومی : ۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه ۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه ۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه ۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه ۵- سوالات استخدامی زبان...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی
قیمت : 65,000 ریال
تعداد صفحات : 140
  موضوع : دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر عنوان شغلی کارشناس امور بهزیستی 150 نمونه سوال آسیب شناسی اجتماعی همراه با پاسخ نامه 200 نمونه سوال آسیب شناسی روانی همراه با پاسخ نامه 160 نمونه سوال آزمون روانی همراه با پاسخ نامه 200 نمونه سوال روانشناسی رشد  همراه با پاسخ نامه 150 نمونه سوال روانشناسی سلامت همراه با پاسخ نامه 150 نمونه...
مشاهده توضیحات

نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر کارشناس مطالعات اقتصادی

نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر کارشناس مطالعات اقتصادی
قیمت : 68,000 ریال
تعداد صفحات : 70
  موضوع : نمونه سوالات تخصصی استخدامی فراگیر کارشناس مطالعات اقتصادی 100 نمونه سوال استخدامی آمار همراه با پاسخ نامه 240 نمونه سوال استخدامی اقتصاد کلان همراه با پاسخ نامه 240 نمونه سوال استخدامی اقتصاد ایران همراه با پاسخ نامه 200 نمونه سوال استخدامی اقتصاد سنجی همراه با پاسخ نامه 240 نمونه سوال استخدامی اقتصاد خرد همراه با پاسخ نامه 60 نمونه سوال استخدامی زبان تخصصی همراه با پاسخ...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته امور مالی – سازمان دامپزشکی

دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته امور مالی – سازمان دامپزشکی
قیمت : 60,000 ریال
تعداد صفحات : 40
موضوع : دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته امور مالی – سازمان دامپزشکی به گزارش امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان دامپزشکی کشور، این سازمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی، برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹) از محل مجوز استخدامی شماره ۱مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ تعداد ۳۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تقریر نویسی

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تقریر نویسی
قیمت : 60,000 ریال
تعداد صفحات : 50
موضوع : دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تقریر نویسی دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی عنوان شغلی تقریر نویسی ۷۲۰ نمونه سوال استخدامی  عنوان شغلی تقریر نویسی  ۱۸۰ نمونه سوال استخدامی آیین دادرسی همراه پاسخ نامه ۹۰ نمونه سوال استخدامی آیین نگارش حقوقی همراه پاسخ نامه ۲۴۰ نمونه سوال استخدامی حقوق اداری همراه پاسخ نامه ۲۱۰ نمونه سوال استخدامی حقوق اساسی همراه پاسخ نامه این سوالات از مجموعه ازمون های سراسری و...
مشاهده توضیحات

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی – سازمان دامپزشکی

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی – سازمان دامپزشکی
قیمت : 70,000 ریال
تعداد صفحات : 67
موضوع : دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی – سازمان دامپزشکی به گزارش امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان دامپزشکی کشور، این سازمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی، برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹) از محل مجوز استخدامی شماره ۱مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ تعداد ۳۰۰نفر از افراد واجد شرایط را از طریق...
مشاهده توضیحات

سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی
قیمت : 42,000 ریال
تعداد صفحات : 250
موضوع : سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی   فرمت فایل: PDF  بسته ی ویژه ای را جهت آمادگی شما در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی  پیشنهاد می شود : سوالات شامل : - سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی 298 سوال با پاسخنامه - سوالات استخدامی  زبان وادبیات فارسی  345 سوال با پاسخنامه - سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه - سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی 285 سوال با پاسخنامه -...
مشاهده توضیحات

نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی صنایع

نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی صنایع
قیمت : 59,000 ریال
تعداد صفحات : 500
موضوع  : نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی صنایع   فرمت فایل: PDF سوالات بانک تجارت شامل : سوالات شامل سه قسم می باشد: قسم اول : سوالات که مربوط به دوره قبلی بانک تجارت در رشته مهندسی صنایع می باشد نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵...
مشاهده توضیحات

سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مدیریت

سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مدیریت
قیمت : 59,000 ریال
تعداد صفحات : 500
موضوع  : نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مدیریت   فرمت فایل: PDF سوالات بانک تجارت شامل : سوالات شامل چهار قسم می باشد: قسم اول : سوالات که مربوط به دوره  قبلی بانک تجارت در رشته مدیریت می باشد نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال به همراه پاسخ نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال به همراه پاسخ نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال به همراه پاسخ نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال به همراه پاسخ نمونه...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..