گروه محصول -> طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر

دانلود طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر
قیمت : 35,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید و مونتاژ کامپیوتر مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی

دانلود طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 202
  موضوع: دانلود طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی  مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی بسته بندی عسل

دانلود طرح توجیهی بسته بندی عسل
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی بسته بندی عسل به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه بسته بندی عسل مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای

دانلود طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه پرورش صیفی جات گلخانه ای مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تزئين سفره عقد

دانلود طرح توجیهی تزئين سفره عقد
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی تزئين سفره عقد به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تزئين سفره عقد مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

توليد صنايع دستي تكميلي و تلفيقي

توليد صنايع دستي تكميلي و تلفيقي
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع: توليد صنايع دستي تكميلي و تلفيقي به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليد صنايع دستي تكميلي و تلفيقي  مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تولید پارچه گرد بافت

دانلود طرح توجیهی تولید پارچه گرد بافت
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 22
  موضوع: دانلود طرح توجیهی تولید پارچه گرد بافت به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید پارچه گرد بافت مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی توليد چـرم و سالامبور

دانلود طرح توجیهی توليد چـرم و سالامبور
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی توليد چـرم و سالامبور به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليد چـرم و سالامبـور مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی تولید حوله

طرح توجیهی تولید حوله
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع: طرح توجیهی تولید حوله به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید حوله مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای مربوطه بازارهای داخلی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی پودر سنگ و سیمان

دانلود طرح توجیهی پودر سنگ و سیمان
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع: دانلود طرح توجیهی پودر سنگ و سیمان به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه پودر سنگ و سیمان  مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات بعدی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..