گروه محصول -> طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری

دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداری به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس آموزشگاه حسابداری مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل چینی

طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل چینی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع: طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل چینی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه آموزشگاه ساخت گل چینی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد

دانلود طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس آموزشگاه علمی آزاد مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی آموزشگاه علوم کامپیوتر

دانلود طرح توجیهی آموزشگاه علوم کامپیوتر
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع: دانلود طرح توجیهی آموزشگاه علوم کامپیوتر به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس آموزشگاه علوم کامپیوتر مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی آموزشگاه هنرهای تجسمی

دانلود طرح توجیهی آموزشگاه هنرهای تجسمی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی آموزشگاه هنرهای تجسمی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه آموزشگاه هنر های تجسمی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه بازیافت مواد پلاستیکی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تولید بخاری

دانلود طرح توجیهی تولید بخاری
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 39
  موضوع: دانلود طرح توجیهی تولید بخاری به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید بخاری مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار

دانلود طرح توجیهی فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز

دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه بسته بندی گوشت قرمز مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی

دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه  تولید نان فانتزی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات بعدی ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..