گروه محصول -> طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز

دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه بسته بندی گوشت قرمز مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی

دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه  تولید نان فانتزی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی شرکت رب مسما مشهد

دانلود طرح توجیهی شرکت رب مسما مشهد
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع: دانلود طرح توجیهی شرکت رب مسما مشهد به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس کارخانه رب مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی کارخانه رب

دانلود طرح توجیهی کارخانه رب
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 5
  موضوع: دانلود طرح توجیهی کارخانه رب به صورت word (قابل ویرایش)   این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس کارخانه رب  گوجه فرنگی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون

طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 15
  موضوع: طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون به صورت word (قابل ویرایش) این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای مربوطه بازارهای داخلی و خارجی توجیه فنی و اقتصادی طرح عرضه کنندگان و ... این...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف

دانلود طرح توجیهی تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 100
  موضوع: دانلود طرح توجیهی تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تولید نور افکن

دانلود طرح توجیهی تولید نور افکن
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 50
  موضوع: دانلود طرح توجیهی تولید نور افکن به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید نور افکن مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی توليد شيلنگ پي وی سی

دانلود طرح توجیهی توليد شيلنگ پي وی سی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 86
  موضوع: دانلود طرح توجیهی توليد شيلنگ پي وی سی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليد شيلنگ pvc مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی توليد لوله و پروفيل

دانلود طرح توجیهی توليد لوله و پروفيل
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 21
  موضوع: دانلود طرح توجیهی توليد لوله و پروفيل به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه توليد لوله و پروفيل مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی شرکت طراحی صفحات وب و نرم افزاری

دانلود طرح توجیهی شرکت طراحی صفحات وب و نرم افزاری
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 92
موضوع: دانلود طرح توجیهی شرکت طراحی صفحات وب و نرم افزاری به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس شرکت طراحی صفحات وب و نرم افزاری مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه...
مشاهده توضیحات بعدی ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..