گروه محصول -> طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی احداث کافی نت

دانلود طرح توجیهی احداث کافی نت
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 15
  موضوع: دانلود طرح توجیهی احداث کافی نت به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه احداث کافی نت مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده

دانلود طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 20
موضوع: دانلود طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه احداث استخر سرپوشیده مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايي فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 15
  موضوع: طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزار

طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزار
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 45
موضوع: طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزار به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس شرکت تولید نرم افزار مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی

دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 18
موضوع: دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تأسیس شیرینی پزی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان

طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 65
موضوع: طرح توجیهی تكثير و پرورش آبزيان به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس تكثير و پرورش آبزيان مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی گاوداری شيری 30 راسی

طرح توجیهی گاوداری شيری 30 راسی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 65
موضوع: طرح توجیهی گاوداری شيری 30 راسی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه پرورش گاوداری شيری 30 راسی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

دانلود طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكی

دانلود طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 16
  موضوع: دانلود طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراكی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه پرورش قـارچ خوراكی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی پرورش دام

طرح توجیهی پرورش دام
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 22
  موضوع: طرح توجیهی پرورش دام به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه پرورش دام مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای مربوطه بازارهای داخلی و...
مشاهده توضیحات

طرح توجیهی تاسیس شیرینی پزی

طرح توجیهی تاسیس شیرینی پزی
قیمت : 10,000 ریال
تعداد صفحات : 15
موضوع: طرح توجیهی تاسیس شیرینی پزی به صورت word (قابل ویرایش) این فایل برای کارآفرینان در زمینه تاسیس شیرینی پزی مناسب می باشد.   این طرح توجیهی شامل : مقدمه و خلاصه ای از طرح فهرست مطالب جداول و محاسبات مربوطه موضوع و معرفی طرح هزینه تجهیزات ظرفيت سرمايه گذاری كل سهم آورده متقاضی سهم تسهيلات دوره بازگشت سرمايه اشتغال زايی فضای مورد نیاز تعداد و هزینه نیروی انسانی استانداردهای مربوطه بازارهای...
مشاهده توضیحات بعدی ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..