گروه محصول -> مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک

ترجمه مقاله شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک
قیمت : 70,000 ریال
تعداد صفحات : 8
      موضوع : ترجمه مقاله شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه عبارت شکل گیری بخش انتهایی لوله ها عموما برای توصیف کردن تولید شکل های انتهایی مربوط به لوله ساده یا پیچیده به وسیله تعداد زیادی از فرایندهای وسیع مانند انبساط، انقباض، وارون سازی، شعله وری و ستون سر باریک مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله استنتاجی از ارزیابی های عددی و تجربی براساس لوله ها با دیواره...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله آلودگی زیست محیطی ایجاد شده توسط واحد صنعتی ذوب آلومینیم در نیجریه

ترجمه مقاله آلودگی زیست محیطی ایجاد شده توسط واحد صنعتی ذوب آلومینیم در نیجریه
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 18
      موضوع : ترجمه مقاله آلودگی زیست محیطی ایجاد شده توسط واحد صنعتی ذوب آلومینیم در نیجریه   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه گستردگی آلودگی مربوط به Imo، در منطقه مربوط به Uteawa Rivers و Essene Creek به عنوان منابع تامین کننده آب، مورد ارزیابی قرار گرفته است که ناشی از فعالیت های ذوب آلومینیم واحد صنعتی آلومینیم در شهر Ikot Abasi در نیجریه بود. نمونه های خاکی و گیاهان در مزرعه در نزدیک منابع آبی به صورت معادل مورد ارزیابی...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله کنترل کیفیت هوا برای صنعت آلومینیم

ترجمه مقاله کنترل کیفیت هوا برای صنعت آلومینیم
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 11
      موضوع : ترجمه مقاله کنترل کیفیت هوا برای صنعت آلومینیم   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   Alstom  یک راهنمای کلی در ایجاد کردن برق با محصولات پوشش دهنده انواع مختلف سوخت می باشد. از فسیل و بیومس تا انرژی هسته ای و نیروهای نوپدید را شامل می شود که تقریبا 25 درصد از کل ظرفیت تولید برق دنیا بستگی به تکنولوژی Alstom یا خدمات آن دارد. چه در زمینه طراحی و چه ساخت و سرویس دهی Alstom بنچ مارکی را برای تکنولوژی های ابداعی فراهم...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله ساخت و تولید آلومینیم

ترجمه مقاله ساخت و تولید آلومینیم
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 9
      موضوع : ترجمه مقاله ساخت و تولید آلومینیم   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   توصیف صنعت و فعالیت ها تولید آلومینیم همراه با فعالیت های معدن و مزیت های مربوط به هیدروکسید آلومینیم بوده است. در معدن (معمولا در نوع سطحی) سنگ معدن مربوط به هیدروکسید آلومینیم نسبت به یک سنگ شکن برطرف می گردد. سنگ معدن سنگ شکن شده سپس در انبار ذخیره می گردد که در نتیجه آماده برای تحویل دادن به یک واحد صنعتی آلومین می شود. در برخی از...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق

ترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 13
      موضوع : ترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه ما اثرات مربوط به استفاده کردن از انواع مختلف توزیع های آماری (لگاریتمی، گاما، و بتا) را برای مشخص کردن محقق بودن مدل های یانگ در خاک ها در آنالیزهای مربوط به عنصر مطلق مربوط به برقرار ساختن فوندانسیون کم عمق را بررسی کردیم. ما از الاستیک خطی دو بعدی، کرنش صفحه ای، مدل...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله اثرات لایه بندی به وسیله رسوبات چسبنده و غیر چسبنده

ترجمه مقاله اثرات لایه بندی به وسیله رسوبات چسبنده و غیر چسبنده
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 29
      موضوع : ترجمه مقاله اثرات لایه بندی به وسیله رسوبات چسبنده و غیر چسبنده   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه این مطالعه بر روی اثرات لایه بندی ایجاد شده به وسیله روابط متقابل بین رسوبات با چسبندگی زیاد و رسوبات غیر چسبنده و جریان آشفته در محیط های ساحلی و آتشفشانی متمرکز گشته است. این مقاله به بررسی این روابط متقابل پرداخته است که ممکن است به صورت قابل توجهی پروفیل های عمودی شدت، پخشیدگی عمودی و تنش های...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله فاکتورهای مهاجرت در شهر بنگلادش

ترجمه مقاله فاکتورهای مهاجرت در شهر بنگلادش
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 10
      موضوع : ترجمه مقاله فاکتورهای مهاجرت در شهر بنگلادش: یک مطالعه تجربی در زمینه مهاجرت های ضعیف در شهر راجشاهی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه این مقاله فاکتورهای مربوط به مهاجرت شهری – روستایی را در بنگلادش مورد بررسی قرار می دهد. این بر روی مواردی از مهاجرت متمرکز شده است که عمدتا ناشی از فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است برای مثال بیکاری، قحطی، مشکلات نژادی و سیاسی، مذهبی و غیره. در فرایند مهاجرت...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله آنالیزهای کارایی براساس لینوکس تعبیه شده ARM و سیستم های آندروئید

ترجمه مقاله آنالیزهای کارایی براساس لینوکس تعبیه شده ARM و سیستم های آندروئید
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 5
      موضوع : ترجمه مقاله آنالیزهای کارایی براساس لینوکس تعبیه شده ARM و سیستم های آندروئید   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   بهینه شدن کارایی و قدرت به صورت تعیین کننده برای لینوکس جدید و محصولات آندروئید در نظر گرفته شده است. این مقاله بیان کننده کارایی استفاده شده به مقدار وسیع و روش شناسی های مربوط به شکل گیری قدرت و کاربرد آن ها برای مراحل مختلف در طراحی محصول است. نیاز برای کارایی در رقابت های بازاری زیاد...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله هم بستگی ریز ساختارها و متغیرهای فرایندی در فولاد FSW HSLA-65

ترجمه مقاله هم بستگی ریز ساختارها و متغیرهای فرایندی در فولاد FSW HSLA-65
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 13
      موضوع : ترجمه مقاله هم بستگی ریز ساختارها و متغیرهای فرایندی در فولاد FSW HSLA-65   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   آزمایش ها ترکیبات شیمیایی HSLA 65 (ASTM A945) که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند در جدول 1 فراهم شده اند. ریز ساختارهای فلز اصلی شامل تصفیه کردن مناطق بالایی باینات می باشد که به صورت تصادفی در ماتریس فریت با اندازه ریز پلی گونال و با متوسط اندازه در حدود 8 میکرو متر فراهم شده اند، چنان چه در شکل 8...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله هزینه های مربوط به سازمان های خدماتی

ترجمه مقاله هزینه های مربوط به سازمان های خدماتی
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 11
      موضوع : ترجمه مقاله چگونه هزینه های مربوط به سازمان های خدماتی را با استفاده از فعالیت براساس قیمت گذاری مدیریت کنیم   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   این مقاله موضوعاتی را توصیف می کند که بر روی مدیریت کردن هزینه های سازمان خدماتی و تخصیص دادن دقیق آن ها به بخش های اصلی شرکت ها اثر می گذارد.اختصاص دادن هزینه بخش خدماتی دقیق به صورت شرایط بسیار مهمی برای قیمت گداری دقیق در نظر گرفته شده است. اولین بخش از مقاله...
مشاهده توضیحات بعدی ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..