گروه محصول -> مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله انبساط و انقباض سرد لوله های PVC با دیواره نازک

ترجمه مقاله انبساط و انقباض سرد لوله های PVC با دیواره نازک
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 16
      موضوع : ترجمه مقاله انبساط و انقباض سرد لوله های PVC با دیواره نازک با استفاده از یک برش و قالب گیری   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه محصول ایجاد شده به وسیله بخش های مختلف لوله ای با دیواره نازک توسط انبساط و انقباض و با استفاده از قالب گیری به صورت کلی محدود به فلزات شده است. کار مطالعات موجود در این حوزه کار مشابهی را در زمینه این صنعت انجام می دهد و بنابراین هیچ گونه تجربه انباشته، هیچ گونه قوانین...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله زمرد سبز: حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده

ترجمه مقاله زمرد سبز: حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 18
      موضوع : ترجمه مقاله زمرد سبز: حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) مجله بین المللی اقتصادهای اجتماعی مقاله زمرد سبز: حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی P.J. Stanton, P.A. Stanton اطلاعات مقاله: عنوان مقاله و محل سند شدن آن: P.J. Stanton, P.A. Stanton (1997)، حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله آنتروپی تخمینی به عنوان اندازه ای از سیستم پیچیده

ترجمه مقاله آنتروپی تخمینی به عنوان اندازه ای از سیستم پیچیده
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 10
      موضوع : ترجمه مقاله آنتروپی تخمینی به عنوان اندازه ای از سیستم پیچیده   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه روش هایی برای تعیین کردن تغییرات مربوط به پیچیدگی سیستم از داده های ارزیابی شده وجود دارد. همگرایی یک فرکانس با استفاده از الگوریتم بعد هم بستگی نسبت به یک مقدار معین می باشد که ضرورتا نشان دهنده مدل انتخابی نمی باشد. آنالیزهای اخیر خانواده ای از فرمول ها و آمارها را برای تخمین زدن تقریبی آنتروپی یا...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله نشان دادن رابطه تفکر خلاقانه برای خواندن و نوشتن

ترجمه مقاله نشان دادن رابطه تفکر خلاقانه برای خواندن و نوشتن
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 13
      موضوع : ترجمه مقاله نشان دادن رابطه تفکر خلاقانه برای خواندن و نوشتن   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه این مطلعه نشان می دهد که فعالیت گسترده در زمینه خواندن و نوشتن مرتبط با کارایی خلاقانه بالا است. به طور کلی 196 دانشجوی دانشگاه در این مطالعه توسط تکمیل کردن پرسش نامه و کاملا کردن آزمون خلاقانه شرکت کردند. پرسش نامه در مورد کل دوره های انجام شده در سال تحصیلی، کل ساعات صرف شده برای خواندن، کل ساعات صرف...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم

ترجمه مقاله افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 15
      موضوع : ترجمه مقاله افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه این مطالعه اثر خدمات اولیه معلمان را نسبت به جهت گیری در مقابل هنرهای از پیش شکل گرفته به صورت هفته ای درون یک برنامه آموزشی معلم با یک سال تحصیل در دوره فوق لیسانس را نشان می دهد. شواهدی در ارتباط با محدودهای از داده های جمع آوری شده قبل، در طول و بعد ار هفته وجود دارد که برای استحکام خود تصویری شرکت...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال

ترجمه مقاله تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 7
      موضوع : ترجمه مقاله تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک     فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   سوال: آیا مداخلات استحکامی استحکام را بدون افزایش دادن حالت انقباضی و بهبود فعالیت افزایش می دهد و آیا در بچه ها و افراد بزرگسال با فلج شدن مغزی وجود دارد؟ طراحی: بازنگری سیستماتیک با متا آنالیزها و مشخصه های تصادفی صورت می گیرد. شرکت کنندگان: بچه ها با...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله مطالعه با توجه به بودجه بندی سنتی در مقابل کارایی بودجه بندی قابل تحمل

ترجمه مقاله مطالعه با توجه به بودجه بندی سنتی در مقابل  کارایی بودجه بندی قابل تحمل
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 8
      موضوع : ترجمه مقاله مطالعه با توجه به بودجه بندی سنتی در مقابل  کارایی بودجه بندی قابل تحمل     فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه بودجه ها یک اندازه ای از کارایی مالی را فراهم می سازند که موسسه عمومی یا یک شرکت امیدوار است تا از فعالیت هایش به دست آورد. به وسیله برنامه ریزی فعالیت های آن ها، مدیران امیدوار برای مشارکت کردن بالقوه مسائل می شوند و به وسیله روشی مسائل می توانند قابل حل گردند. معرفی کردن...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله آینده یک سرمایه فکری براساس دیدگاه و روش منابع

ترجمه مقاله آینده یک سرمایه فکری براساس دیدگاه و روش منابع
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 18
      موضوع : ترجمه مقاله آینده یک سرمایه فکری براساس دیدگاه و روش منابع و ماهیت های بنگاه اقتصادی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه – فعالیت های اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر تغییرات شدیدی قرار می گیرند که به عنوان دانش اقتصادی و یا جامعه مشخص می گردد. در این مورد سرمایه فکری (IC) یا دارایی های دانشی به عنوان فاکتور چهارم تولید جایگزین بقیه یعنی کار، زمین و سرمایه می گردد. این مقاله سعی کرده است منابع ها و ماهیتی...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده

ترجمه مقاله رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 4
      موضوع : ترجمه مقاله رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت (Zea mays L)   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه برگ های ذرت دارای دو بافت فتوسنتز کننده با دو نوع کلروپلاست، سلول های مزوفیل (MC) و سلول های پوشاننده دسته های آوندی (BSC) می باشند. رشد کلروپلاست ها در BSC به وسیله انتقال پیام از طریق میکروسکوپ الکترونی و روش شمارش کردن در بخش وسط برگ سوم گیاهان ذرت دنبال می...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله کنترل کردن رشد برگ و کلروپلاست

ترجمه مقاله کنترل کردن رشد برگ و کلروپلاست
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 17
      موضوع : ترجمه مقاله کنترل کردن رشد برگ و کلروپلاست به وسیله ژن آرابیدوپسیس شاهی کمرنگ (Arabidopsis pale cress)   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   پلاستیدهای برگ مربوط به Arabidopsis pale cress (pac) تغییر پذیر فراتر از مراحل اولیه تغییر یافتن از پروپلاستیدها یا اتیوپلاستیدها رشد نکرده اند و تنها حاوی سطوح کمی از کلروفیل ها و کارتونئیدها هستند. در ابتدای رشد، اپیدرم ها و مزوفیل مربوط به برگ های pac مشابه با این گونه گیاهان وحشی هستند. در...
مشاهده توضیحات بعدی ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..