گروه محصول -> مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله اثر فواصل زمانی مختلف تخمیر بر روی مشخصه های کیفی

ترجمه مقاله اثر فواصل زمانی مختلف تخمیر بر روی مشخصه های کیفی
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 12
    موضوع : ترجمه مقاله اثر فواصل زمانی مختلف تخمیر بر روی مشخصه های کیفی sucuks سنتی و تیمار شده با حرارت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه زمان تخمیر بر روی مشخصه های کیفی محصولات گوشتی تخمیر شده تاثیر می گذارد. اثر تیمار کردن حرارتی براساس مشخصه های فیزیکی – شیمیایی، حسی و میکروبیولوژیکی sucuk در طول فرایند تخمیر و بعد از به کار بردن حرارتی تعیین می شد و مشخصه های نمونه های تیمار کننده حرارتی sucuk با روش های سنتی...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله آنالیزهای تک سیگناله ی سیستم تولید توزیع هیبریدی

ترجمه مقاله آنالیزهای تک سیگناله ی سیستم تولید توزیع هیبریدی
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 11
    موضوع : ترجمه مقاله آنالیزهای تک سیگناله ی سیستم تولید توزیع هیبریدی با لینک HVDC و عناصر ذخیره انرژی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه- یک آنالیز تک سیگناله مربوط به سیستم هیبریدی مستق و جداشده با جریان مستقیم با ولتاژ بالا (HVDC) یا با خط جریان متناوب با ولتاژ بالا (HVAC) برای ترکیبات مختلف ذخیره انرژی در این مقاله پیشنهاد داده شده اس. سیستم های هیبریدی فراهم کننده قدرت برای جداسازی بارها با دیگر منابع انرژی جدید...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده

ترجمه مقاله اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 18
    موضوع : ترجمه مقاله اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه – درک کردن و فهمیدن درباره ریز شبکه ها با ولتاژ کم در آینده (LV) مورد نیاز می باشد که همه موضوعات فنی مانند قدرت و تعادل انرژی، کیفیت قدرت و حفاظت حل می گردند. یکی از بیشترین تعیین کننده ها حمایت کردن از ریز شبکه LV در طول راه اندازی نرمال می باشد. در این مقاله، موضوعات حفاظت از ریز شبکه های LV موجود می...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله پروژه مدیریت دارایی

ترجمه مقاله پروژه مدیریت دارایی
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 12
    موضوع : ترجمه مقاله پروژه مدیریت دارایی: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای به حداقل رسانی هزینه های وابسته به برنامه ریزی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه این به خوبی شناخته شده است که پیشرفت مربوط به پروژه های R و D به مقدار بسیار زیادی استناد به توانایی متخصصانی می کند که به صورت کلی کمیاب و پر هزینه هستند. ساختار ماتریکس کارکنانی را برای پروژه تیمی به صورت متناوبی در نظر گرفته است که...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله 52 ابزار برای حسابداری مدیریتی

ترجمه مقاله 52 ابزار برای حسابداری مدیریتی
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 18
    موضوع : ترجمه مقاله 52 ابزار برای حسابداری مدیریتی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) خلاصه: گاهی اوقات، یافتن اطلاعات تجمعی درباره تکنیک ها و ابزارهای مدیریت کردن حسابداری دشوار است. این منجر به ایجاد کردن خطراتی برای محقق در زمینه یافتن تکنیک ها و ابزارها از این جا و آن جا می گردد. مجددا گاهی اوقات برخی می خواهند پایه و اساس های روش های جدید و ابزارهای جدید را بدانند که در مدیریت کردن حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد....
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله آنالیزهای فراوانی پروتئین shigella dysenteria

ترجمه مقاله آنالیزهای فراوانی پروتئین shigella dysenteria
قیمت : 50,000 ریال
تعداد صفحات : 4
  موضوع : ترجمه مقاله آنالیزهای فراوانی پروتئین shigella dysenteria نوع یک در محیط طبیعی در مقابل محیط مصنوعی، آشکار کننده تغییرات در حالت های پروتئین های گرفتار سمیت، تنش و انرژی متابولیسم     فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه: پیش زمینه: سروتیپ نوع یک Shigella dysenteriae منجر به چندین شکل از بیماری های اسهال خونی باکتریایی و اپیدمیکی می گردد. مشاهده کردن مقداری از صفات سروتیپ نوع یک Shigella dysenteriae (SD1) در محیط مصنوعی (به دست آمده از...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله سازمان اروپایی برای مطالعه و درمان سرطان

ترجمه مقاله سازمان اروپایی برای مطالعه و درمان سرطان
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 8
  موضوع : ترجمه مقاله سازمان اروپایی برای مطالعه و درمان سرطان QLQ-C30 کیفیت ابزار زندگی (EORTIC QLQ-C30)     فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   اگر چه تعریف مورد توافقی برای مفهوم QoL وجود مدارد اما نتایج در حال رشدی وجود دارد که ارزیابی معقولی از زندگی به صورت جامع، و شامل ابعاد چندگانه فیزیکی، عملکردی و روان شناسی می باشد. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که ارزشیابی QoL یک دیدگاه مرکزی برای بیمار را ارتقا می دهد و دارای توانایی...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton

ترجمه مقاله انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 12
  موضوع : ترجمه مقاله انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه مطالعه اخیر در مورد قیمت گذاری به صورت کلی خطر مربوط به نرخ آزاد و یا کوتاه مدت را در طول دوره انتخاب ثابت فرض کرده است.  در این مطالعه ما ماهیت اتفاقی و تصادفی مربوط به نرخ کوتاه مدت مدل ارزش گذاری انتخاب شده را ایجاد کردیم و فرمول های خاصی را برای ارزش اسمی اروپایی به دست آوردیم و گزینه هایی را نیز برای سرمایه یا...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تامین AODV: نمونه اولیه مسیریابی ایمن A-SAODV

ترجمه مقاله تامین AODV: نمونه اولیه مسیریابی ایمن A-SAODV
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 17
موضوع : ترجمه مقاله تامین AODV: نمونه اولیه مسیریابی ایمن A-SAODV   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده شبکه های فاقد عمومیت متحرک و موبایل انواع جدیدی از مسائل امنیتی را مطرح کرده اند که ایجاد ماهیت تعاونی و مشارکتی و سیستم های بازی را می کند و به وسیله منابع در دسترس محدود می شود. در این مقاله ما یک لایه لینک داده ای اتصالی Wi-Fi را به عنوان یک پایه و اساس را در نظر گرفته ایم و بر روی مسیریابی ایمن متمرکز شده ایم. ما بر روی پیاده سازی و به...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله مدیریت رابطه مشتری به عنوان یک فرایند تجاری

ترجمه مقاله مدیریت رابطه مشتری به عنوان یک فرایند تجاری
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 33
    موضوع : ترجمه مقاله مدیریت رابطه مشتری به عنوان یک فرایند تجاری   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) Abstract خلاصه Purpose هدف  Increasingly, customer relationship management (CRM) is being viewed as a strategic, process-oriented, cross-functional, and value-creating for buyer and seller, and a means of achieving superior financial performance. به مقدار زیاد و قابل توجهی مدیریت کردن رابطه مشتری (CRM) به عنوان یک روش، فرایند جهت دار، با چندین عملکرد متقاطع، ارزش گذار برای خریدار و فروشنده و به معنای یک سطح کارایی مالی...
مشاهده توضیحات بعدی ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..