گروه محصول -> مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری

ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 23
موضوع : ترجمه مقاله نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری):  چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   از آنجا که گرایش عموم افراد و روزنامه نگاران  به سمت رسانه های اجتماعی به عنوان منبع اطلاعات و گزارش مصرف کننده روبه افزایش است، اهمیت نظارت صاحبان مشاغل بر حضور تشکیلاتشان در رسانه های اجتماعی همچنان رو به افزايش است.رسانه های اجتماعی به عنوان قلمرویی که عموم افراد در آن حق...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی

ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع : ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار ارتباط با  جوامع راهبردی ، از همان ابتدا با استقبال شاغلان روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی مواجه شدند.رایت و هینسون(2009) ثابت کردند که متخصصان روابط عمومی با توجه به ارتباطات راهبردی، مسلما از رسانه های اجتماعی آگاهی دارند. با توجه به اینکه رسانه های اجتماعی بر...
مشاهده توضیحات

FLATTENED SHOOT MERISTEM برنج که زیرواحد CAF-1 p150 رارمزگذاری میکند

FLATTENED SHOOT MERISTEM برنج که زیرواحد CAF-1 p150 رارمزگذاری میکند
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 21
  موضوع :   FLATTENED SHOOT MERISTEM برنج که زیرواحد CAF-1 p150 رارمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده ما جهش یافته های(mutant) flattened shoot meristem (fsm) (مریستم شاخۀمسطح)درگیاه برنج را جدا کردیم. این جهش یافته رشد ناقص جوانه رانشان دادند ودرمرحلۀ رویش(vegetative) خشک شدند.  از آنجائیکه اکثر گیاهان fsm  دارای مریستم های راسی شاخۀ کوچک و مسطح بودند( SAMها) ،ما نشان خواهیم داد که FSM...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله ژن های FASCIATA

ترجمه مقاله ژن های FASCIATA
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 23
  موضوع : ترجمه مقاله ژن های FASCIATA به دلیل عامل  1 اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس ،سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند:   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   چکیده: رشد بعد از گیاهکی گیاهان به فعالیت مریست های رأسی ایجاد شده در طی گیهک زایی بستگی دارد.مریستم رأسی شاخه (SAM) و مریستم رأسی ریشه (RAM)دارای سازمان سلولی مشابه اما مجزا می باشند. ژنهای FASCIATA1 (FAS1) و FAS2 آرابیدوپسیس سازمان کارکردی و سلولی SAM و RAM راحفظ می کند و محصولات...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تولید کارامد اسیدپلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن بوسیله متابولیسم

ترجمه مقاله تولید کارامد اسیدپلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن بوسیله متابولیسم
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 13
موضوع : ترجمه مقاله تولید کارامد اسیدپلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن بوسیله متابولیسم  مهندسی شده  اشریشیا کولی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   اسید پلی لاکتیک یکی از پلیمرهای زیست تخریب پذیر است که در یک فرایند دومرحله ای  پیچیده تولید می شود ، که ابتدا حلقه لاکتیک پلیمریزاسیون شده باز می شود و سپس این چرخه لاکتیک اسید تکرار می شود.اخیرا  ما تولید پلی لاکتیک اسید و کوپلیمرهای آن را بوسیله تخمیر مستقیم اشریشیاکلی با سنتز...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی

ترجمه مقاله بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 8
  موضوع : ترجمه مقاله بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک (PHB) توسط  آلکالی ژن های SP.   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     خلاصه : در مقاله حاضر ، تلاش هایی برای بهینه سازی متغیرهای فرایند فیزیکی یعنی؛ PH، دما و سرعت همزدن  برای افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) در کشت دسته ای توسط آلکالی ژن های Sp صورت گرفته است، که بعنوان پیش هایی برای تولید پیش سازهای بیوپلاستیک ها (PHB) بکار می رود....
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی

ترجمه مقاله افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی
قیمت : 140,000 ریال
تعداد صفحات : 9
  موضوع : ترجمه مقاله افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی – آر – 3- هیدروکسی بوتیرات توسط PHB نوترکیب ، با بیان بیش از حد هیدروژناز 3 و سنتز استیل – CoA  ای. کولی تولید می نماید   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     خلاصه : اشرشیا کولی نوترکیب برای تولید مشترک هیدروژن و پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) ساخته می شود که بواسطه رشد سریع آن و راحتی دستکاری ژنتیکی آن است. بویژه مسیرهای متابولیک بی هوازی اختصاص یافته به تولید مشترک...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تولید هموپلیمر 3

ترجمه مقاله تولید هموپلیمر 3
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 11
  موضوع : ترجمه مقاله تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)     خلاصه : تبدیل 3- هیدروکسی پروپیانات (3HP) از 1، 3 – پروپاندیول (PDO) با بیان ژن دهیدراتاز (dhaT) و آلدهید دهیدراژناز (aldD) سیدومونوس پوتیدا KT2442 تحت پیش برنده phaCAB اپرون از رالستونیا یوتروفا H16 پیش می رود. بیان این ژن ها در آئروموناس...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB

ترجمه مقاله اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB
قیمت : 70,000 ریال
تعداد صفحات : 4
  موضوع : ترجمه مقاله اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز PHB باکتریایی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)       پلی هیدروکسی بوتیرات [(P(3HB] در تنباکوی جهش یافته تولید و ژنهای کد کننده استو استیل- کوآنزیم رداکتاز (PhaB) و پلی هیدروکسیال کانوات سینتاز (PhaC) ازRalstonia eutropha (Cupriavidus necator) با استفاده بهینه کد کردن برای بیان در تنباکو پرورانده شدند. محتویات (P(3HB با تغییر شکل (به طور...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله درک پایداری سیستم قدرت

ترجمه مقاله درک پایداری سیستم قدرت
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 7
  موضوع : ترجمه مقاله درک پایداری سیستم قدرت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) چکیده این مقاله به بحث پیرامون ناپایداری سیستم قدرت و اهمیت عملکرد رفع سریع خطا برای کمک به تولید قابل اطمینان نیرو می پرازد. یک توضیح در ارتباط با پایداری سیگنال کوچک، خطوط انتقال با عملکرد بالا، بارگذاری خطوط و سیستم های تحریک با گیرندگی و سرعت عمل بالا ارائه می شود. پایداری موقتی مورد بحث قرار می گیرد، از جمله، همگام سازی و نوسانات گشتاور. منحنی...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..