گروه محصول -> مقالات ترجمه شده

ترجمه مقاله پایداری سیگنال کوچک

ترجمه مقاله پایداری سیگنال کوچک
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 9
  موضوع : ترجمه مقاله پایداری سیگنال کوچک   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) پایداری سیگنال کوچک به عنوان توانایی سیستم قدرت برای پایدار ماندن در حضور اختلالات کوچک تعریف می شود این اختلالات می توانند تغییرات جزئی در بار یا تولید را بر روی سیستم ایجاد کنند. اگر گشتاور میرایی کافی وجود نداشته باشد، در نتیجه دامنه نوسانات زاویه روتور می تواند افزایش یابد. ژنراتورهای متصل به شبکه با استفاده از گین بالای AVRs  می تواند میرایی کافی...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله الگوریتم و فلوچارت

ترجمه مقاله الگوریتم و فلوچارت
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 6
موضوع : ترجمه مقاله الگوریتم و فلوچارت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) الگوریتم ها برای چنین فرایند مقیاسی بزرگ هستند و البته بسیار پیچیده می باشند اما از بخش هایی ساخته شده اند. یکی از محدودیت ها برای غلبه کردن در زمینه استفاده از کامپیوتر برای حل کردن مشکلاتتان می باشد که آن ایده ها را به الگئوریتم هایی برای برنامه کامپیوتری تبدیل می کند. مردم نمی توانند به صورت طبیعی کدگذاری ماشینی را بفهمند که برای این کار کامپیوتر نیاز به راه...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات

ترجمه مقاله نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 4
موضوع : ترجمه مقاله نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات و توزیع های پیوسته   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) گداخت های آلومینیم نمایش مربوط به کیفیت هوا و نمایش مربوط به انتشارات پیوسته در مراکز گداخت آلومینیم یک خطر بالقوه در مورد صنعت گداخت آلومینیم مربوط به آزاد شدن فلورید هیدروژن یا HF و دیگر گازهای گداخت وجود دارد. Opsis اثبات کرد که روش بسیار موثری برای نشان دادن HF با برخی مزیت های دیگر وجود دارد که در مورد آن ها...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA

ترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA
قیمت : 150,000 ریال
تعداد صفحات : 13
  موضوع : ترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   مقدمه شبکه های معرفی شده برای فرکانس رادیویی یا RFID از گسترش سیگنال رادیویی به صورت اتوماتیک برای معرفی کردن آیتم ها با برچسب های ضمیمه شده RFID استفاده می کنند. یک برچسب شامل ریز تراشه ذای می باشد که یک شناسه منحصر به فرد و یک آنتن را ذخیره می کند. آنتن برچسبی با یک تراشه جور...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان

ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان
قیمت : 130,000 ریال
تعداد صفحات : 8
  موضوع : ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   Natalizumab یک آنتی بادی تک کولونی می باشد که مانع از تورم سلول ها ناشی از اتصال یافتن نسبت به اندوتلیال مغز و عبور کردن نسبت به پارانشیم مغزی می گردد. Natalizumab یک راه درمانی موثر برای مالتیپل اسکروزیس راجعه- واگذارنده...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI

ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI
قیمت : 120,000 ریال
تعداد صفحات : 7
  موضوع : ترجمه مقاله تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با MRI و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   Natalizumab یک آنتی بادی تک کولونی می باشد که مانع از تورم سلول ها ناشی از اتصال یافتن نسبت به اندوتلیال مغز و عبور کردن نسبت به پارانشیم مغزی می گردد. Natalizumab یک راه درمانی موثر برای مالتیپل اسکروزیس راجعه- واگذارنده...
مشاهده توضیحات

موثر بودن یوگا برای بهبود بخشیدن به تنش های بهزیستی و ارتجاعی در محیط کار

موثر بودن یوگا برای بهبود بخشیدن به تنش های بهزیستی و ارتجاعی در محیط کار
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 4
  موضوع : ترجمه مقاله موثر بودن یوگا برای بهبود بخشیدن به تنش های بهزیستی و ارتجاعی در محیط کار   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   اهداف مطالعه اخیر نگرانی را در مورد درجه تنش و بهزیستی را در بین کارکنان دانشگاه نشان می دهد. این مطالعه موثر بودن یوگا در افزایش دادن بهزیستی و ارتجاعی را برای بیان کردن تنش بین کارکنان دانشگاه نشان می دهد. روش ها در نمونه کنترل شده تصادفی در دانشگاه بریتانیا، ما تعداد 48 کارمند را به صورت تصادفی...
مشاهده توضیحات

ترجمه مقاله پیوستگی و مدامت مراقبت مامایی و افزایش وزن در زنان باردار

ترجمه مقاله پیوستگی و مدامت مراقبت مامایی و افزایش وزن در زنان باردار
قیمت : 100,000 ریال
تعداد صفحات : 6
  موضوع : ترجمه مقاله پیوستگی و مدامت مراقبت مامایی و افزایش وزن در زنان بارداری چاق: یک آزمایش کنترل شده تصادفی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش)   خلاصه پیش زمینه: افزایش شیوع چاقی در زنان باردار در استرالیا و دیگر کشورهای توسعه یافته یک نگرانی مشخص و معنی دار در زمینه سلامت عمومی می باشد. چاقی زنان به عنوان یک خطر در حال افزایش می باشد که به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته است و در زمینه جلوگیری از افزایش وزن و دیگر مراقبت ها...
مشاهده توضیحات

یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی

یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی
قیمت : 170,000 ریال
تعداد صفحات : 27
    موضوع : ترجمه مقاله یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر  دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) خلاصه اهمیت مربوط به تکنولوژی اطلاعات حسابرسی یا IT با افزایش یافتن اعتماد و اتکا براساس IT برای راه اندازی های تجاری و دستورالعمل های جدید با توجه به تضمین و بیمه IT برای این عملیات ها رشد یافته است. کار اولیه بر اساس IT و حسابرسی مالی برای چندین...
مشاهده توضیحات

دانش داشبوردی برای صنایع ساخت

دانش داشبوردی برای صنایع ساخت
قیمت : 80,000 ریال
تعداد صفحات : 5
  موضوع : ترجمه مقاله دانش داشبوردی برای صنایع ساخت   فرمت فایل: word (قابل ویرایش) خلاصه- صنعت ساخت یک محدوده زیادی از فرصت ها و چالش ها را برای تکنولوژی های وب معنایی را فراهم ساخته است. جمع آوری داده های غیر یکنواخت نسبت به دانش معنایی می تواند فراهم کننده مزیت های ایمن برای شرکت ها باشد، به هر حال قدرت مربوط به چنین دانشی می تواند تنها در صورتی آزاد گردد که کاربران نهایی ابزارهای بصری برای نشان دادن و آنالیز کردن مجموعه داده...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..