گروه محصول -> پاورپوینت

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمهقیمت: ۲۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 158    کد محصول :7187عنوان: پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 158 اسلاید

این فایل در زمینه " پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه  دکتر حسن دانایی فرد" می باشد که در حجم 158 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده و  تمامی 12 فصل این کتاب را پوشش میدهد؛بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

بخش اول : تئوری سازمان

فصل اول : چرا تئوری سازمان را مطالعه می کنید ؟

تئوری سازمان

نگاه هاي سه گانه

مدرن، نمادین -  تفسیري و پست مدرن

تئوری و مفاهیم

مفاهیم و فرایند انتزاغی سازی

مدل مفهومی سازمان

فصل دوم : سیر تطور تاریخی، استعاره ها و دیدگاه ها در تئوری سازمان

سیر تحول تاریخی

مراحل سه گانه صنعت گرایی

عصر فراصنعتی و سازمان فراصنعتی

تاثیر آثار کلاسیک بر تئوري سازمان

آدام اسمیت، اقتصاد دان و سیاست دان(اسکاتلندي)

کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاد دان (آلمانی)

امیل دورکهایم، جامعه شناس (فرانسوي)

فردریک وینسلو تیلور، پدر مدیریت علمی (آمریکایی)

هنري فایول، مهندس، رییس کل اجرایی و نظري پرداز اداري (فرانسوي)

ماکس وبر، جامعه شناس (آْلمانی)

چستر بارنارد، نظریه پرداز مدیریت (آمریکایی)

تاثیر گذاري ایده هاي دوره معاصر بر تئوري سازمان

مدرنیست: تئوري عمومی سیستم ها

ديدگاه سيستمهاي باز از سازمان

نمادین - تفسیري: تئوری وضع واقعیت و ساخت اجتماعی واقعیت

پست مدرنیست در تئوري سازمان

تفاوت هاي شناخت شناسانه نگاه هاي سه گانه

استعاره هاي تئوري سازمان

استعاره ماشین: سازمانها به عنوان ابزار مدیریت

استعاره موجود زنده: سازمانها به عنوان سیستم هاي زنده

استعاره فرهنگ: سازمان ها به عنوان فرهنگ ها

استعاره پست مدرن: پرده نقاشی (کولاژ)

محدودیت هاي درك استعاره اي

نتیجه بخش اول کتاب

بخش دوم : مفاهیم محوری تئوری سازمان

فصل سوم : محیط سازمان

دیدگاه هاي گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرمدرنیست

دیدگاه هاي گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرنمادین تفسیري

دیدگاه هاي گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرپست مدرن

محيط سازماني

شبکه بین سازمانی

محیط عمومی

محیط جهانی/ بين المللي

تئوري اقتضایی: سازمان هاي ماشینی و ارگانیکی

تئوري وابستگي به منابع

تئوري بوم شناسی (اكولوژي) جمعیت سازمانی

تئوري نهادي

سه نوع فشار نهادي كه سازمانها با آن مواجه هستند

مقایسه تئوري هاي روابط محیط – سازمان

پیچیدگی، تغییر، عدم اطمینان

قانون تنوع لازم

دیدگاه وضع واقعیت و ساختار گرایان اجتماعی از محیط ها

پست مدرنیست و روابط محیط سازمان

فصل چهارم : استراتژي و اهداف

فرآیند استراتژي به عنوان تصمیم گیري عقلایی

تحلیل درون و برون سازمانی

تنظیم و تدوین استراتژي

اجراي استراتژي

چالش هاي فراروي مدل عقلایی

استراتژي خودجوش

استراتژي به عنوان اقدامی ( کنشی) نمادین

سه دیدگاه مختلف در مورد استراتژي

عدم اطمینان و فرآیند استراتژي

عدم اطمینان و فرآیند استراتژي

نگاه پست مدرن

اهداف

اهداف رسمی و اهداف عملیاتی

اهداف چندگانه و متعارض

فصل پنجم : فناوري

تعريف فناوري

نگاه پويا به فناوري

فن آوري محوري

فن آوري پيشرفته

فن آوري هاي تولیدي در مقابل فن آوري هاي خدماتی

انواع فن آوري

طبقه بندي وودوارد

تولید واحدي یا دسته اي کوچک

  تولید انبوه یا دسته اي بزرگ

  تولید فرآیندي مستمر

گونه شناسی تامسون

پیوسته- طولانی

واسطه اي

متمرکز

ماتريس دوبعدي گونه شناسي فناوري از ديدگاه تامسون

گونه شناسی پرو

فناوری تکراري

فناوری هنري و صنعتگرانه

فناوری مهندسی

فناوری غیر تکراري

ساخت اجتماعي فن آوري

درك فن آوري هاي جدید

   فصل ششم : ساختار اجتماعي انسان

ساختار فيزيكي

  ساختار اجتماعي

ساختار اجتماعي انسان

ساختار اجتماعي به عنوان تفكيك و يكپارچگي

ساختار اجتماعي سازماني چيست؟

ابعاد ساختار اجتماعي سازمان

مدلهاي پويايي ساختار اجتماعي

تئوري ساختاربندي

انواع ساختارهاي اجتماعي

 فصل هفتم : فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني چيست؟

تفاوتهاي فرهنگ ملي درون سازمانها

مدل فرهنگ سازماني شاين

مدل فرهنگ سازماني شاين

فرهنگ سازماني

فرهنگ به عنوان پديده اي پاره پاره: ديدگاه پست مدرن

     فصل هشتم : ساختار فيزيكي سازمانها

جغرافيايي سازماني

نقشه داخلي سازمان

دو رويكرد نسبت به ساختار فيزيكي در سازمانها: رفتاري و نمادگرايي

پست مدرنيسم و ساختارهاي فيزيكي

     فصل نهم : شگرد های سیاسی، قدرت وتصمیم گیری

تصمیم گیری سازمانی

عقلانیت محدود

ماتریس شرایط مختلف تصمیم گیری و انتخاب رویکرد تصمیم گیری ازنظرجیمزتامسون

مدل سطل زباله

تصمیم گیری سازمانی

دیدگاههای مختلف نسبت به تصمیم گیری سازمانی

نگاه پویا به تصمیم گیري سازمانی

قدرت و سیاست

تئوري هاي سیاسي سازمان

تئوری اقتضائات استراتژیک

تئوری وابستگی منابع

قدرت و سیاست

صورت پنهان قدرت سازمانی

انتقاد فمینیست ها از قدرت درسازمان ها و دیگر دیدگاههای انتقادی

بخش سوم : موضوعات بحث برانگيز كليدي در تئوري سازمان

     فصل دهم : تعارض و تناقض ها در سازمان ها

سیرتطورنگرش ها نسبت به تعارض

تعارض به عنوان پدیده ای غیرسازنده

تعارض به عنوان پدیده ای طبیعی

تعارض به عنوان پدیده ای سازنده

نظریه های مارکسیستی تعارض سازمانی

     فصل يازدهم : کنترل و ایدئولوژی

تئوری های مدرنیستی کنترل

سه نظریه مدرنیست کنترل

بازخورد و ارزیابی عملکرد- مدل سایبرنتیک کنترل

نظریه عاملیت: قراردادها، پاداش ها و عدم اطمینان

بازارها، بوروکراسی ها و سیستم های داخلی ارزش ها و هنجارهای سازمانی

دیدگاه نمادین- تفسیری از فرهنگ به عنوان کنترل

قرائت های مارکسیستی ازکنترل و مفهوم کنترل ایدئولوژیک

دیدگاه پست مدرنیست ها ازکنترل

فصل دوازدهم : تغییر و یادگیری

تغییر و یادگیری

نگاه مدرنیست درباره تغییر

نگاه نمادین - تفسیری و پست مدرن درباره تغییر

مدلهای تغییر

مدل پویایی های فرهنگ سازمانی هچ

 مدل ارتباط فرهنگ – استراتژی گالیاردی

مدل پویایی های فرهنگ سازمانی هچ

رویکردهای پست مدرن به تغییر

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..