گروه محصول -> مقالات -> رشته کامپیوتر

پایان نامه بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)قیمت: ۱۲۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 68    کد محصول :6020 

موضوع:

پایان نامه بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

سیستم های تصمیم یار (Desision support system) یا پشتیبان تصمیم، با پیشرفت تکنولوژی رایانه و دانش برنامه نویسی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی به وجود آمدند تا سازمان ها را در تحلیل مشکلات و ارائه نتایج راه حل های مختلف یاری کنند. سیستم های تصمیم یار از طریق به کارگیری مدل ها و تحلیل آنها قادرند مسائل بسیار پیچیده را حل کرده و راه حل و نتیجه ارائه دهند. DSS ها در رده های مختلف دسته بندی میشوند. از جمله:
- DSS متن گرا
- DSS پایگاه داده گرا
- DSS صفحه گسترده گرا
- DSS حل کننده گرا
- Dss قاعده گرا
- DSS هوشمند
- DSS ویژه و سازمانی
- DSS ویژه (تک کاره)
- پشتیبان فردی، گروهی و سازمانی
- پشتیبانی شخصی
- پشتیبانی گروهی
- پشتیبانی سازمانی

در این پایان نامه انواع DSS ، ساختار و کاربردهای آنها بطور جامع مورد بررسی قرار گرفته است.

 

چکیده : 
در دنياي امروز كه علم مديريت به سرعت در حال پيشرفت است، بدون استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي نوين و تكنولوژي نمي توان مدير موفقي بود. از طرفي تنوع و پراكندگي سيستمهاي اطلاعاتي موجب پيچيدگي و عدم پايداري در تصميم گيري هاي مديران سازمان ها گرديده است. به منظور حل اين پيچيدگي، سيستم هاي اطلاعاتي در دو دسته كلي در ارتباط خاص و ارتباط عمومي با حوزه عملياتي تعريف مي شوند. سيستم هاي MIS و DSS از جمله سيستم هاي در ارتباط عمومي با حوزه عملياتي مي باشند كه هر يك نقش تعيين كننده اي در سلسله مراتب سازماني و فرآيند تصميم گيري مديران دارد. سيستم MIS اطلاعات مورد نياز براي مديريت يك سازمان را فراهم مي آورد و سيستم DSS داده ها، مدل ها، و ابز ار تجزيه تحليل داده را جهت كمك به تصميم گيري در شرايط غير معمول در سازمان ارائه مي نمايد. در اين مقاله، ضمن بحث در مورد فرآيند تصميم گيري مبتني بر هر مفهوم، ويژگيهاي آن، روابط و ارتباطات هر مفهوم براي فرايند تصميم گيري توصيف شده است. همچنين در پايان مدل ها و حوزه هاي تأثير گذاري به منظور مشخص نمودن وجوه تمايز اين دو سيستم در تصميم گيري هاي سازماني ارائه گرديده است.
DSS به مديران در تصميمات استراتژيك كه ساختار نيافته يا نيمه ساختار يافته هستند كمك  مي كند ولي قضاوت و بينش تصميم گيري براي كنترل اين فرآيند مهم است كه به وسيله مديران انجام مي پذيرد. DSS از مدل ها براي بيان ساده واقعيتها، و روابط مابين متغيرهاي مهم در محيط خاص استفاده مي كند و به مديران اجازه مي دهد كه پاسخ هايي براي سوالات مبتني بر « چه مي شود اگر» بيابند.
سیستم های تصمیم یار با پیشرفت تکنولوژی رایانه و دانش برنامه نویسی، در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی به وجود آمدند تا سازمان ها را در تحلیل مشکلات و ارائه نتایج راه حل های مختلف یاری کنند. سیستم های تصمیم یار از طریق به کارگیری  مدل ها و تحلیل آنها قادرند مسائل بسیار پیچیده را حل کرده و راه حل و نتیجه ارائه دهند.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه
1-2 سیستم های تصمیم یار
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف
2-1 مفهوم سیستم تصمیم یار 
2-2 سیستم پشتیبان تصمیم گیری  (DSS) چیست؟ 
2-3 مفاهیم اولیه 
2-4 روند تغييرات DSS   
2-5 انواع داده پردازی در DSS
2-5-1 بازیابی و تحلیل داده ها برای DSS 
2-5-2 سیستم های پژوهشی 
2-6 یک کاربرد DSS 
2-6-1 یک کاربرد  DSS  چیست ؟ 
2-7 ویژگی ها و قابلیت های  DSS 
2-8 مولفه های DSS 
2-8-1 زیر سیستم مدیریت داده 
2-8-2 زیر سیستم مدیریت مدل
2-8-3 زیر سیستم مدیریت مبتنی بر دانش 
2-9- زیر سیستم مدیریت داده 
2-9-1 پایگاه داده DSS 
2-9-1-1 پایگاه داده 
2-9-2-2 سازمان داده 
2-9-2-3 استخراج 
2-9-3 سیستم مدیریت پایگاه داده 
2-10 زیر سیستم هاي مدیریت مدل 
2-11 عناصر داخلی DSS    
2-11-1 معرفی DSS در 4 فاز 
2-11-1-1 فاز هوشمندي 
2-11-1-2 فاز طراحی 
2-11-1-3 فاز انتخاب 
172-11-1-4 فاز اجرا 
2-12 مدیریت داده  data managment 
2-13 پایگاه مدل 
2-14 مدیریت مدل   Model managment 
2-15 بلوکهاي سازنده مدل و خط مشی ها 
2-16 دایرکتوري مدل 
2-17 سخت افزار DSS
2-18 چارچوب توسعه‌یافته DSS 
2-18-1 DSS داده‌محور 
2-18-2  DSS مدل‌محور 
2-18-3  DSS دانش‌محور 
2-18-4  DSS سند‌محور 
2-18-5  DSS گروهی و ارتباطات محور 
2-18-6  DSS درون سازمانی و برون ‌سازمانی 
2-18-7  DSS با عملکرد ویژه یا هدف عمومی 
2-18-8   DSS مبتنی بر وب 
فصل سوم: رده بندی های DSS
3-1 رده بندیهاي DSS 
3-1-1 رده بندي خروجی Alter 
3-1-2 رده بندی whinston و HOLsapple   
263-1-2-1 DSS  متن گرا 
3-1-2-2 DSS  پایگاه داده گرا 
3-1-2-3 DSS  صفحه گسترده گرا 
3-1-2-4 DSS  حل کننده گرا 
3-1-2-5 Dss  قاعده گرا 
3-1-2-6 مرکب 
3-1-2-7 DSS  هوشمند 
3-1-2-8 DSS ویژه و سازمانی 
3-1-2-9 DSS ویژه (تک کاره) 
3-2 پشتیبان فردی، گروهی و سازمانی
3-2-1 پشتیبانی شخصی 
3-2-2 پشتیبانی گروهی 
3-2-3 پشتیبانی سازمانی
3-3 DSS منحصر به فرد در برابر یک سیستم پشتیبان گروهی (GSS) 
3-4 سیستم هاي سفارشی در برابر سیستمهاي آماده
3-5 DSS و وب 
3-5-1 توسعه DSS 
3-5-2 استفاده DSS 
3-6 پیکربندیهاي DSS 
3-7 زیر سیستم های  DSS 
3-8 دلایل استفاده از سیستم DSS 
3-9 اهداف سیستم DSS 
3-10 واسط کاربری 
3-11 اجزای DSS 
3-12 فرآیند DSS 
3-13 نرم افزار های گروه گرا (GroupWare) 
3-14 الگوریتم فرآیند پشتیبانی تصمیم گیری 
3-15  پنج مورد از خصوصیات سیستمهای DSS   
3-16  خصوصیات کلی سیستمهای تصمیم یار 
3-17  فناوریهای اصلی پشتیبانی از تصمیم 
3-18 تعیین چهارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم 
فصل چهارم:ایجاد و توسعه DSS
4-1 مقدمه اي به ایجاد و توسعه DSS 
4-2 چرخه ایجاد نرم افزار سنتی 
4-3 مدیریت پروژه 
4-4 پروژه های تجارت الکترونیک و وب 
4-5 شکست در پیاده سازی پروژه 
4-6 روش های دیگر ایجاد و توسعه سیستم ها 
4-6-1 ایجاد موازی : یک روش سنتی 
4-6-2 روش های ایجاد سریع برنامه های کاربردی 
4-6-3 نمونه سازی 
4-6-3-1 نمونه سازی: شناسایی روش های توسعه وضعیت DSS 
فصل پنجم: سطوح فناوری و ابزار های DSS
5-1 سطوح فناوري و ابزارهاي DSS 
5-2 ابزارهاي اولیه DSS 
5-3 ابزار های مجتمع DSS 
5-4  DSS ویژه (کاربرد های DSS) 
5-5 ارتباط میان سه سطح 
5-6 پلتفورمهاي توسعه DSS 
5-7 استفاده از یک زبان نسل چهارمی (4GL) 
5-8 استفاده از OLAP با مخازن داده یا پایگاه داده وسیع 
5-9 استفاده از یک ابزار مجتمع توسعه  DSS (موتور یا مولد) 
5-10 استفاده از یک مولد DSS  با دامنه مشخص 
5-11 توسعه DSS با استفاده از روش های CASE 
5-12 توسعه یک  DSS پیچیده 
5-13 انتخاب ابزار توسعه 
5-14 انتخاب سخت افزار 
5-15 انتخاب نرم افزار 
5-16 انتخاب یک مولد 
5-17 استفاده مجدد از اجزاء 
5-18 DSS های ایجاد شده توسط تیم 
5-19 DSS های ایجاد شده توسط کاربران نهایی 
5-20 خطرات ایجاد شده توسط کاربران نهایی 
5-21 کاهش خطرات محاسبات کاربر نهایی 
5-22 در کنار هم قرار دادن  DSS ها 
5-23 گرایشات در پیاده سازی  IB/SSD 
فصل ششم: نتیجه گیری
6-1 نتیجه گیری 
منابع و مأخذ 
چکیده انگلیسی 
 

 

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..