گروه محصول -> پرسشنامه

دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد
قیمت : 30,000 ریال
تعداد صفحات : 11
موضوع : دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد   فرمت فایل: PDF دسته: مدیریت- روان شناسی فرمت PDF: تعداد صفحات: 11 صفحه این فایل شامل پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد است که در آن 40 زوج عبارت ارائه شده است. همچنین این فایل شامل بخشهای تفسر نمرات- تفسر پرسشنامه و نتیجه گیری می...
مشاهده توضیحات

پرسشنامه بررسي همه جانبه ي ايثار و ترويج

پرسشنامه بررسي همه جانبه ي ايثار و ترويج
قیمت : 30,000 ریال
تعداد صفحات : 3
موضوع : پرسشنامه بررسي همه جانبه ي ايثار و ترويج    فرمت فایل: word (قابل ویرایش) جامعه ما، جامعه اي است مبتني بر ارزش ها، باورها و اعتقادات افراد آن كه بخش اعظمي از اين باورها، ريشه در عقايد ديني و مذهبي افراد دارد. در جامعه كنوني ما، سعي بر اين است كه از مباني و اعتقادات مذهبي در راه اعتلا و پيشرفت كشور بهره گرفته شود. يكي از اين اعتقادات ايثار است كه مي توان آن را يكي از ناب ترين و زيباترين آموزه هاي اسلامي دانست. پرسش...
مشاهده توضیحات

دانلود پرسشنامه پیروزی ، پیروزی (برد ، برد)

دانلود پرسشنامه پیروزی ، پیروزی (برد ، برد)
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 8
موضوع : دانلود پرسشنامه پیروزی ، پیروزی (برد ، برد)   فرمت فایل: PDF فرمت: PDF تعداد صفحات: 8 این فایل شامل پرسشنامه پیروزی- پیروزی (برد- برد) در12 زوج عبارت بوده وهمچنن شامل بخشهای تفسیر نمرات،تفسیر پرسشنامه و نتیچه گیری می باشد. با استفاده از این پرسشنامه خودارزیابی، می توانید بررسی کنید که به چه میران مذاکره کننده موفقی...
مشاهده توضیحات

دانلود پرسشنامه تفکر خلاق

دانلود پرسشنامه تفکر خلاق
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 8
موضوع : دانلود پرسشنامه تفکر خلاق   فرمت فایل: PDF دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی) فرمت: PDF تعداد صفحات: 8 صفحه در این پرسشنامه12 جفت عبارت عرضه شده است. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می...
مشاهده توضیحات

دانلود پرسشنامه روشهای مشاوره

دانلود پرسشنامه روشهای مشاوره
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 8
موضوع : دانلود پرسشنامه روشهای مشاوره   فرمت فایل: PDF فرمت: PDF تعداد صفحات: 8 این فایل شامل پرسشنامه روشهای مشاوره بوده وهمچنن شامل بخشهای تفسیر نمرات،تفسیر پرسشنامه و نتیچه گیری می...
مشاهده توضیحات

دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز، نیم کره چپ مغز

دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز، نیم کره چپ مغز
قیمت : 20,000 ریال
تعداد صفحات : 6
موضوع : دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز   فرمت فایل: PDF دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی) فرمت: PDF تعداد صفحات: 6صفحه این فایل شامل پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز می باشد. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می...
مشاهده توضیحات

دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)

 دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)
قیمت : 30,000 ریال
تعداد صفحات : 7
موضوع :  دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)   فرمت فایل: PDF   دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی) فرمت: PDF تعداد صفحات: 7 صفحه در این پرسشنامه، چهل عبارت که تشریح کننده تمایلات گوناگون می باشد،تشریح شده است. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می...
مشاهده توضیحات

دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)

 دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)
قیمت : 30,000 ریال
تعداد صفحات : 7
موضوع :  دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)   فرمت فایل: PDF   فرمت: PDF این فایل شامل پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجانها) به تعداد 20 پرسش می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می...
مشاهده توضیحات

دانلود پرسشنامه خودابرازی

دانلود پرسشنامه خودابرازی
قیمت : 30,000 ریال
تعداد صفحات : 7
موضوع : دانلود پرسشنامه خودابرازی   فرمت فایل: PDF   فرمت: PDF این فایل شامل پرسشنامه خودابرازی به تعداد 24 پرسش می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می...
مشاهده توضیحات

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی
قیمت : 30,000 ریال
تعداد صفحات : 9
موضوع : دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی   فرمت فایل: PDF فرمت: PDF این فایل شامل پرسشنامه خودابرازی به تعداد 24 ضرب المثل می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..