گروه محصول -> سوالات پیام نور -> رشته کامپیوتر/

پروپزال کشف قوانين انجمني با استفاده از الگوريتم ممتيک برای مديريت ارتباط با مشترقیمت: ۵۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 20    کد محصول :5221موضوع :

قوانين انجمني با استفاده از الگوريتم ممتيک برای مديريت ارتباط با مشتری

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

قانون انجمني به طور گسترده در مديريت بازاريابي استفاده مي شود. قوانین انجمني برای انتقال و پالايش ارزش مشتری در ارتقای ارزش مشتری
کاوش مي شوند. سازمان مي تواند به سادگي بازاريابي پروژه سفارشي شده را به همراه مديريت ارتباط با مشتری) CRM (، برای ارتقای ارزش مشتری
انجام دهد. يکي از مسائل مهم در حوزه داده کاوی استخراج قوانین انجمني از پايگاه داده ها مي باشد. فرآيند کشف قوانین انجمني، روابط
جالب يا همبستگي 3 در میان يك مجموعه بزرگ از اقلام داده را استخراج مي کند. الگور يتم Apriori و (SETM) ، کاوش قوانین انجمني را
از بین مجموعه اقلام در پايگاه داده های بزرگ DIC ، Princer search ، AIS و غیره انجام مي دهند. اين الگوريتم ها در پا يگاه داده های دودويي که
سبد خريد نامیده مي شوند، کاربرد دارند و قبل از اعمال اين الگوريتم ها، بايد پايگاه داده های واقعي آماده شوند. در مرحله آماده سازی پايگاه داده،
هر رکورد پايگاه داده اولیه به صورت يك رکورد دودويي نمايش داده مي شود. فیلدهای اين پايگاه داده دودويي اغلب قلم نامیده مي شود. ويژگي
اصلي اين الگوريتم ها اين است که قوانین انجمني را در دومرحله استخراج مي کنند. در مرحله اول، مجموعه اقلام پررخداد ، بر اساس يك
پارامتر حداقل پشتیبان )توسط کاربر تعیین مي شود(، تولید مي شود و در مرحله دوم، بر اساس پارامتر حداقل اطمینان )توسط کاربر تعیین
مي شود(، قوانین نهايي تولید خواهند شد. در اين الگوريتم ها، پارامتر حداقل پشتیبان ، نقش مهمي در تولید قوانین و کارايي الگوريتم خواهد
داشت. در صورتي که مقدار اين پارامتر خیلي بزرگ باشد، سرعت و کارايي الگوريتم افزايش مي يابد ولي قوانین کمتری تولید خواهد شد و ممکن
است قوانین جالبي را از دست بدهیم. و در صورتي که مقدار اين پارامتر خیلي کوچك باشد، تعداد اقلام پررخداد افزايش مي يابد و در نتیجه
-1 تحقيق بنيادی پژوهشي است که به کشف ماهيت اشياء پديدهها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوریها و نظريهها ميپردازد و
به توسعه مرزهای دانش کمک مينمايد.
-

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..