گروه محصول -> مقالات

گياهان داروييقیمت: ۶۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 180    کد محصول :6986 

موضوع:

گياهان دارويي 
مقدمه ................................................................... 1
تفاوت بين گياهان دارويي، داروهاي گياهي و شيميايي ........................... 3
تاريخچه گياهان دارويي در جهان ...................................................... 5
پيشگامان و نامداران شناخت گياهان دارويي در شرق ...................................... 7
رنسانس و آغاز تحول شناخت گياهان دارويي در غرب........................................ 9
تاريخچه گياهان دارويي در كشورهاي مختلف.................................................. 12
فصل 2: اهميت اقتصادي و ضرورت توجه به گياهان دارويي.............................. 16
جايگاه اقتصادي گياهان دارويي در جهان و ايران............................................... 17
ضرورت توجه به پرورش گياهان دارويي در كشور ......................................... 19
مهمترين مشكلات توسعه صنعت گياهان دارويي در كشور........................ 21
فصل 3: طبقه بندي گياهان دارويي ........................................ 25
براساس نيازهاي اكولوژيك................................................... 26
براساس عادات رشد......................................................... 26
براساس خصوصيات مورفولوژيك............................................. 28
براساس نوع اثر درماني ........................................................ 28
براساس خصوصيات گياه شناسي.............................................. 29
فصل 4: طبقه بندي مواد موثره و مختصري در مورد استخراج اسانس......... 31
آلكالوئيدها.......................................................................... 32
گليكوزيدها...................................................................... 33
اسانس ها .............................................................................. 34
مواد تلخ................................................................................... 36
فلاون ها و فلاونوئيدها ............................................................... 36
موسيلاژها ......................................................................... 37
ساپونين ها ................................................................................ 38
اسيد سيليك........................................................................... 38
روش هاي استخراج اسانس..................................................... 41
تقطير با بخار سريع به روش كولنر ...................................... 42
تقطير با حرارت براساس روش اشنال ....................................... 43
استخراج با استفاده از متانول....................................... 43
فهرست
گياهان دارويي
استخراج يا استفاده از اولئو-رزين ها..................................................... 36
فصل 5: عوامل موثر بر رشد و نمو گياهان دارويي ......................................... 44
عوامل طبيعي ................................................................................... 45
نور ............................................................................................... 45
درجه حرارت.......................................................................... 46
رطوبت......................................................................... 47
خاك و عناصر غذايي....................... .............................. 48
مكان رويش......................... ......................................... 50
عوامل گياهي و زراعي........................ ...................................... 50
سن گياه ........................................ .................................. 50
عمليات به زراعي...................................... .......................... 51
عوامل زنده و غير زنده .............................. ....................... 52
فصل 6: تكثير و ازدياد گياهان دارويي....... ................................. 54
تكثير جنسي...................................... ............................ 55
تكثير غير جنسي .......................... .............................. 57
استفاده از روش هاي بيوتكنولوژي در تكثير و ازدياد گياهان.... .............. 58
روش هاي مختلف كشت بافت.................... ............................ 58
مهندسي ژنتيك...................................... ........................... 63
فصل 7: برداشت و خشك كردن گياهان دارويي............... ................... 70
برداشت، خشك كردن و انبارداري اندام هاي مختلف گياهان دارويي . .............. 73
ريشه و ريزوم................................................................. .............. 73
سرشاخه ها..................................................... ................................ 73
برگ ها................................................... .................................. 74
گل ها ................................................................ 74
فصل 7: معرفي و روش هاي كاشت، داشت و برداشت مهمترين گياهان دارويي ........ 76
باريجه......................................................................................... 77
زيره سياه ايراني............................................................................. 80
رازيانه ........................................................................................ 82
بومادران.......................................................................................... 84
آويشن.......................................................................................... 86
زيره سياه اروپايي.......................................................... 91
بابونه............................................................................... 92
مرزه..................................................................................... 95
نعناع ....................................................................................... 98
رازك.......................................................................................... 101
پامچال ............................................................................................. 104
تاتوره............................................................................................ 106
ترخون ......................................................................... 108
سنبل الطيب............................................................................. 111
علف ليمو.............................................................................................. 113
گل انگشتانه ............................................................................................ 116
گشنيز...................................................................................................... 118
گلپر............................................................................................ 120
گلرنگ ............................................................................................. 122
بادرشبي........................................................................................ 124
اسفرزه............................................................................................. 126
شيرين بيان.................................................................................... 129
گل راعي...................................................................................... 132
گالگا .............................................................................................. 134
افسنطين...................................................................................... 137
گاوزبان...................................................................................... 140
بادرنجبويه................................................................................ 142
سداب................................................................................... 145
آنسيون...................................................................................... 148
زوفا...................................................................................... 150
بنگ دانه.................................................................................. 153
شابيزك............................................................................... 155
مريم گلي............................................................................ 158
مرزنجوش بستاني ............................................................. 161
گل هميشه بهار .................................................................................. 164
به ليمو................................................................................................ 166
جين سنگ.............................................................................................. 168
زرشك............................................................................................ 170
رزماري............................................................................................ 172
 

تعداد صفحه : 180

 

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..